List podpisany w imieniu Rady Wydziału przez prof. Krystynę Chojnicką, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, dotyczy podpisanej przez prezydenta ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, wcześniej błyskawicznie przeprowadzonej przez Sejm i przegłosowanej siłami PiS. Znowelizowane prawo pozwala na wymianę składu sędziowskiego TK, co z kolei nie podoba się opozycji. Platforma Obywatelska mówi wprost o zamachu na niezależność Trybunału.

Reklama

Środowisko prawnicze krakowskiego uczelni zwraca uwagę na konsekwencje, do jakich jego zdaniem doprowadził podpis Andrzeja Dudy pod zmianami w ustawie.

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża głęboki niepokój, związany z wydarzeniami wywołanymi przez najwyższe organy państwa. W wyniku podjętych działań władz państwowych powstało zagrożenie dla niezależności organów władzy sądowniczej, w szczególności Trybunału Konstytucyjnego, jednego z gwarantów porządku konstytucyjnego.

Podpisana przez Pana Prezydenta ustawa (...) nie daje się pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawnego, naruszając wymogi nieusuwalności sędziów, legalizmu i niedziałania prawa wstecz. Podważa zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, pozbawiając Państwo Polskie podstawowej instytucji ochrony praw fundamentalnych.

Reklama

Zdaniem prawników z UJ, obecny Sejm również nie jest bez winy. Jak piszą w liście otwartym, posłowie przyjęli uchwały, które czynią nieważnym wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez parlament poprzedniej kadencji. "Uchwały te są pozbawione wszelkiej mocy prawnej i pogłębiają kryzys konstytucyjny Państwa" - podkreślają naukowcy i apelują do Andrzeja Dudy:

Zwracamy się do Pana Prezydenta, absolwenta naszego Wydziału i członka wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego o uszanowanie wartości, których Krakowska Wszechnica jest strażnikiem: prawa i wolności obywatelskich. Apelujemy o niezwłoczne podjęcie działań, które nie dopuszczą do trwałego zachwiania równowagi między władzą sądowniczą a władzami ustawodawczą i wykonawczą. Mamy nadzieję, że wypełni Pan swój obowiązek Strażnika Konstytucji jako demokratycznego państwa prawa.