Wicemarszałek Sejmu z PO odniosła się też do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który po podpisaniu nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym poprosił o zakończenie - jak mówił - często jałowych sporów i o przystąpienie do merytorycznej dyskusji o sprawach, które są ważne dla Polaków.

Reklama

Pan prezydent powiedział, że dyskusja o Trybunale Konstytucyjnym, o naszej Konstytucji, o demokracji to jest jałowy spór. Mam wrażenie, że ostatnie tygodnie pokazały, jak ważne dla Polaków są te wartości - odpowiedziała prezydentowi Małgorzata Kidawa-Błońska.

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zakłada między innymi orzekanie - co do zasady - w składzie pełnym. Skład pełny, wg. ustawy to 13 z 15 sędziów, a nie 9 jak było do tej pory. Orzeczenia mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie tak jak dotąd zwykłą większością. Rozpatrywanie wniosków ma następować według kolejności ich wpływania do Trybunału. Siedzibą Trybunału ma pozostać Warszawa.

Środowiska prawnicze, a także opozycja parlamentarna apelowała do prezydenta o niepodpisywanie ustawy i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Platforma Obywatelska złożyła wniosek o zabezpieczenie ustawy. Wniosek zawiera wezwanie do powstrzymania się od publikacji ustawy do czasu wydania orzeczenia o jej zgodności z konstytucją.

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw".