Do projektu zmian w budżecie rozpatrywanych w czasie posiedzenia komisji finansów publicznych zgłoszono wiele poprawek, jednak żadne nie wywołały takich kontrowersji jak poprawka zgłoszona przez szefa sejmowego klubu PiS, Ryszarda Terleckiego.

Reklama

Treść tej propozycji zamieścił na Twitterze poseł PO Michał Jaros.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć wydatki o kwotę 20.000 tys. zł, z tego wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 10.000 tys. zł (...) oraz wydatki na teatry o kwotę 10.000 tys. zł (...), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pt. "Środki na realizację zadań Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu" (wydatki majątkowe w kwocie 10.000 tys. zł, wydatki bieżące w kwocie 10.000 tys. zł).

Poprawkę przyjęto 22 głosami za. 14 posłów było przeciw, 1 się wstrzymał. Oznacza to, że szkoła ojca Tadeusza Rydzyka otrzyma z budżetu państwa 20 milionów złotych dotacji, natomiast do teatrów trafi 10 milionów złotych mniej niż zakładano. Kolejne 10 milionów złotych mniej posłowie przeznaczą na "pozostałe zadania w zakresie kultury".

Komentarze polityczne na pewno wzbudzą również inne poprawki przegłosowane przez PiS. Zostanie zmniejszony o 10 milionów złotych budżet Rzecznika Praw Obywatelskich, zaś 20 milionów złotych ze zlikwidowanej rezerwy na hospicja z województwa łódzkiego zostało przesunięte na zasilenie Funduszu Kościelnego.

Po chwili jednak PiS wycofał się z poprawki odbierającej 20 milionów złotych z rezerwy na łódzkie hospicja. Tak napisała na Twitterze dziennikarka TVP Info Kamila Biedrzycka.

Głosowanie nad nowelizacją budżetu zaplanowano w Sejmie na wieczór.