Komisja Monitoringowa na zamkniętym posiedzeniu zdecydowała się wystąpić do Komisji Weneckiej z wnioskiem o opinię w sprawie nowowprowadzonych w Polsce przepisów. Wcześniej, w trakcie sesji plenarnej Zgromadzenia parlamentarnego Komisja Monitoringowa wysłuchała argumentacji przedstawiciel koalicji rządzącej i opozycji.

Reklama

Obecnie, Komisja Wenecka ma ocenić czy wprowadzone prawo jest zgodne ze standardami Rady Europy, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie państwa członkowskie. Od jej opinii zależeć będą dalsze decyzje Komisji Monitoringowej. W przypadku stwierdzenia naruszeń, może ona zdecydować o objęciu danego kraju procedurą nadzoru.

O zmianach zachodzących w Polsce mówi się coraz więcej. 8 marca w Paryżu dwie komisje: Spraw Politycznych i Demokracji oraz Komisja Prawna i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego organizują wspólnie wysłuchanie, poświęcone stanowi demokracji i praworządności w Polsce. Uczestniczyć mają w nim przedstawiciele rządzącej koalicji, partii opozycyjnych oraz reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego i mediów.