Prezes Funduszu Kazimierz Kujda przekonuje, że dzięki porozumieniu szkoda Skarbu Państwa będzie mniejsza o co najmniej 13,5 miliona złotych. Dodał, że już w czerwcu ubiegłego roku rozpoczęto przygotowania do ewentualnego wypłacenia odszkodowania.

Reklama

Minister środowiska Jan Szyszko zwrócił uwagę, że pomimo wycofania finansowania publicznego, fundacja Lux Veritatis dokończyła inwestycję wykorzystania źródeł geotermalnych, która okazała się sukcesem. Minister Jan Szyszko przypomniał, że fundacja Lux Veritatis w 2006 roku złożyła wniosek o sfinansowanie otworu geotermalnego na terenie Torunia. Po uzyskaniu dotacji, w 2007 roku inwestycję rozpoczęto. Jednak potem umowa została zerwana, od czego fundacja odwołała się do sądu.