Poseł Tomasz Rzymkowski (Kukiz'15) powiedział w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że celem projektu ustawy o zaopatrzeniu dodatkowym dla kombatantów II wojny światowej jest wsparcie kombatantów i ich rodzin, którzy są w ciężkiej sytuacji, brakuje im środków na godną egzystencję i na lekarstwa. Jak podkreślił, to gest wdzięczności narodu polskiego wobec żyjących jeszcze obrońców ojczyzny.

Reklama

Według szacunków Kukiz'15, projekt będzie kosztował Skarb Państwa 12 milionów złotych miesięcznie. To są stosunkowo niewielkie pieniądze, jeśli zważymy na świadczenia socjalne, które państwo polskie przyznaje różnym grupom społecznym. Zaangażowanie, oddanie i poświęcenie (kombatantów) jest niewspółmierne do kosztów, jakie państwo poniesie z tytułu świadczenia, tym bardziej, że grono tych osób jest z każdym dniem jest coraz węższe - zauważył Rzymkowski.

Według projektu ustawy, kombatantami są osoby posiadające obywatelstwo polskie albo posiadające Kartę Polaka, które brały udział w II wojnie światowej, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w skład armii sojuszniczych, a także sojuszniczych organizacjach ruchu oporu w okresie wojny 1939-1945.

Reklama

Kombatantami - w myśl projektu ustawy - nie są członkowie Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich oraz innych specjalnych formacji, które prowadziły działalność przeciwko ludności polskiej.

Zgodnie z projektem, kombatantom, jak również małżonkom pozostałym po zmarłych kombatantach, przyznaje się prawo dożywotniego dodatkowego zaopatrzenia ze Skarbu Państwa. Zaopatrzenie obejmuje dodatek do emerytury w wysokości 3 tysięcy zł. dla kombatantów i 1,5 tys. zł. dla małżonków pozostałych po zmarłych kombatantach.

Reklama

Według propozycji klubu Kukiz'15 prawo do zaopatrzenia przysługiwać ma na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek składany ma być do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a świadczenie wypłacane ma być poczynając od miesiąca następującego po tym, w którym zgłoszono wniosek.

Kolejna propozycja zakłada przyznanie kombatantom - z wyjątkiem karanych sądownie za przestępstwa umyślne i uchybiające godności stanu oficerskiego - honorowego stopnia podporucznika Wojska Polskiego.

Obecnie kombatanci wraz z emeryturą lub rentą otrzymują co miesiąc dodatek kombatancki - 208,67 zł, ryczałt energetyczny - 166,05 zł i dodatek kompensacyjny - 31,30 zł;.(PAP)