Wpolityce.pl publikuje na swoich stronach 269-stronicowy projekt orzeczenia Trybunału z 9 marca. Powołuje się przy tym na trzy niezależne źródła.

Reklama

"Trybunał Konstytucyjny jest wspomnianą zasadą bezpośredniego stosowania Konstytucji w szczególny sposób związany, bowiem ustrojodawca przesądził, że sędziowie TK podlegają tylko Konstytucji. Z tego też powodu do dnia utraty mocy obowiązującej w następstwie ogłoszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw Trybunał jest zobowiązany w swojej dalszej działalności orzeczniczej do pomijania przepisów ustawowych, których domniemanie konstytucyjności zostało mocą niniejszego wyroku obalone" - czytamy w kluczowym fragmencie projektu wyroku Trybunału.

Trybunał Konstytucyjny w 12-osobowym składzie badał we wtorek skargi grup posłów, I prezes SN, RPO i KRS na nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS. Wyrok ma zostać ogłoszony w środę o godz. 13.

W TK nie stawili się przedstawiciele Sejmu, Rady Ministrów ani Prokuratora Generalnego. Według nich sprawa powinna być rozpoznana - tak jak przewiduje nowela - w składzie 13-osobowym oraz według kolejności wpływu skarg do TK. PG wnosił o odroczenie posiedzenia. TK wniosek oddalił.