List, w którym wiceminister Łukasz Piebiak oburza się na treści zamieszczone w internecie przez "Iustitię", trafi do Krajowej Rady Sądownictwa.

Reklama

"We wpisie z 23 września 2016 r. znalazło się porównanie lidera partii, która w sposób demokratyczny wygrała w Polsce ostatnie wybory parlamentarne, do Hitlera. Użyto przy tym sformułowania 'Ein Volk, ein Reich, ein Führer' w kontekście sugerującym, że to nazistowskie zawołanie oddaje obecny sposób sprawowania władzy w Polsce. Inne wpisy pochodzące z tego samego źródła również wydają się wysoce niestosowne" - pisze wiceszef resortu.

Piebiak zauważa, że "dopiero pełna oburzenia reakcja mediów doprowadziła do usunięcia wpisów i przeproszenia za nie. Autorem kompromitujących treści okazał się sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Cezary Skwara – członek zarządu warszawskiego oddziału SSP 'Iustitia', który w związku z zaistniałą sytuacją złożył rezygnację z tej funkcji". Jednak zdaniem wiceministra sprawa nie została jeszcze zamknięta. Piebiak zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa z prośbą o zajęcie się tą sprawą.

"Krajowa Rada Sądownictwa, jako konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, niejednokrotnie podejmowała działania dla dobra polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wyrażam nadzieję, że również opisana sytuacja, w trosce o kulturę sędziów, etykę zawodową i przede wszystkim gwarancję obiektywizmu, znajdzie się w polu zainteresowania Krajowej Rady Sądownictwa. Oczekuję, iż zostanie przez Państwa należycie zbadana i oceniona".

Jakie działania wiceminister ma na myśli? Tego nie precyzuje, ale prosi o "o rozważenie potrzeby podjęcia z urzędu stosownych działań wynikających z ustawowych kompetencji Rady".