Sobotka na wspólnej konferencji prasowej premierów Polski, Czech, Węgier i Słowacji wyraził satysfakcję, że podczas spotkania poruszona została kwestia "podwójnej jakości" produktów spożywczych w krajach Zachodniej Europy i w naszym regionie.

Reklama

My staramy się już długo informować o tym. Nie mamy jednak konkretnej reakcji ze strony Komisji Europejskiej. Komisja nie docenia tego problemu, a to jest błąd. Uważam, że dzisiejsze spotkanie, będzie budzikiem dla KE i poświęci ona więcej uwagi temu problemowi - powiedział czeski premier.

Jak dodał, dla Czech jest nie do przyjęcia, aby w ramach europejskiego wspólnego rynku żywność była sprzedawana w podwójnej jakości. Nie możemy zgodzić się na to, że są obywatele pierwszej i drugiej kategorii, że dla części obywateli europejskich oferowany jest towar pierwszej klasy a dla innych obywateli towar tej samej marki, w taki samym opakowaniu, od tego samego producenta ma gorszą jakość - oświadczył Sobotka.

Apelujemy do KE, żeby zajęła się tym tematem. Komisja Europejska powinna zrealizować rezolucję Parlamentu Europejskiego w tej kwestii i zamówić analizę, jeżeli chodzi o podwójną jakość żywności oraz zaproponować konkretną zmianę przepisów, która chroniłaby konsumentów - powiedział czeski premier.

Sobotka mówił, też, że wspólne stanowisko szefów rządów państw V4 powinno stać się jedną z podstaw do przyjęcia wspólnego oświadczenia podczas jubileuszowego szczytu UE w Rzymie pod koniec marca.

Jak zaznaczył, według państw Grupy Wyszehradzkiej Europa musi gwarantować pokój, dobrobyt, rozwój i bezpieczeństwo. W naszym oświadczeniu jest nacisk na utrzymanie wspólnego rynku i jego pogłębianie; jest nacisk na utrzymanie strefy Schengen, jak również na obronę zewnętrznych granic UE oraz na utrzymanie spójności Unii Europejskiej - powiedział Sobotka.