- Problem z RPO polega na tym, że nie jest bezstronny, jest zaangażowany politycznie, stąd jego akcje np. na polską Straż Graniczną, na polską Policję. (...) Być może ma gdzieś w tyle głowy ambicję, żeby zająć się polityką. Być może będzie chciał kandydować na jakieś urzędy i tak oceniamy jego zaangażowanie - powiedział Błaszczak.

Reklama

Odnosząc się do przedstawionych przez RPO przykładów stosowania tortur, powiedział, że "ważne jest w tym wszystkim to, że te przypadki zostały wykryte przez samą policję".

- Doceniam, wynagradzam tych policjantów, którzy nawet poza formalnymi godzinami służby reagują wtedy, gdy dochodzi do łamania prawa, ale wyciągam konsekwencje wobec tych, którzy się sprzeniewierzają przysiędze, jaką składali. I ten system działa - powiedział.

Odpowiedź RPO

Kilka godzin później Adam Bodnar odpowiedział na słowa Błaszczaka. - W czasie konferencji prasowej w KPRM (25 bm.) minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oskarżył mnie o "ataki na Straż Graniczą” i "na polską policję”. Zasugerował również, że powodem tych działań są moje ambicje polityczne i chęć kandydowania „na jakieś urzędy”. Po raz kolejny zmuszony jestem podkreślić: nie jestem politykiem, nie walczę o władzę i nie ubiegam się o stanowiska polityczne - napisał Rzecznik Praw Obywatelskich.

- Realizuję konstytucyjną i ustawową misję Rzecznika Praw Obywatelskich. I w tej roli podjąłem się wyjaśnienia okoliczności użycia przez Straż Graniczną środków przymusu bezpośredniego wobec trzech osób w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Jako Rzecznik miałem też obowiązek poinformować opinię publiczną o stwierdzonych przez sądy przypadkach stosowania tortur przez funkcjonariuszy Policji w latach 2008–2015. Zaproponowałem w związku z tym wprowadzenie odpowiednich zmian w kodeksie karnym, jak również zapewnienie możliwości skorzystania z obrońcy z urzędu każdej osobie zatrzymanej - dodał.

- Po raz kolejny zmuszony też jestem zwrócić się do Pana Ministra z apelem o nieupolitycznianie ustawowych działań podejmowanych przez RPO w obronie praw obywateli. Wkładam wiele wysiłku w to, aby być blisko ludzkich spraw. Między innym dlatego w tym tygodniu odbywam szereg spotkań z mieszkańcami różnych miejscowości województwa wielkopolskiego. Pozwolę sobie przy tej okazji przesłać do stolicy serdeczne pozdrowienia dla Pana Ministra - zakończył swoje oświadczenie Adam Bodnar.