Z inicjatywą przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum ws. reformy edukacji wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Pod koniec stycznia zawiązał się komitet referendalny, w którego skład weszli przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji i ruchów społecznych. Pytanie referendalne, pod którym zbierano podpisy, brzmi: "Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?".

Wniosek wraz z podpisami złożono w Sejmie 20 kwietnia. Zgodnie z konstytucją, referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że skreślił z porządku obrad obecnego posiedzenia Sejmu projekt zmian w ustawie o KRS oraz w Prawie o ustroju sądów powszechnych.

Rządowy projekt noweli ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wynika z założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego. Projektowane przepisy pozwolić mają na finansowanie budowy dodatkowych powierzchni użytkowych, które mają m.in. zaspakajać potrzeb osób starszych, chodzi np. o pomieszczenia rekreacyjne czy ambulatoryjne. Koszty związane z ich utrzymaniem mają ponosić najemcy w równych częściach.

Aby ułatwić finansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego, w projekcie podwyższono z 25 do 30 proc. maksymalny poziom kwoty partycypacji najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

Sejm zajmie się także rządowym projektem noweli ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który "eliminuje bariery w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich.

Posłowie rozpatrzą też senacki projekt noweli ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Nowela reguluje kwestie usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym gloryfikujących ustrój totalitarny. Przewiduje utworzenie mechanizmów prawnych, które pozwolą na usunięcie z przestrzeni publicznej budowli gloryfikujących ustrój totalitarny.

Te kwestie porządkuje już ustawa z 1 kwietnia 2016 r., daje ona ogólną definicję propagowania komunizmu i wskazuje rozwiązania, dzięki którym zakazane zostało nadawanie przez jednostki samorządu terytorialnego nazw budowlom, obiektom i urządzeniom użyteczności publicznej, w tym drogom, ulicom, mostom i placom, które upamiętniają lub propagują osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Ustawa eliminuje także z przestrzeni publicznej już istniejące symbole ustrojów totalitarnych.

W ustawie z kwietnia ub.r. nie została jednak precyzyjnie uregulowana kwestia usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, takich jak pomniki, obeliski, popiersia, tablice pamiątkowe, napisy i znaki. Projektowana nowela rozszerza katalog obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, które nie będą mogły nosić nazw propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny o szkoły, przedszkola, szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury i instytucje społeczne.

Posłowie mają także rozpatrzeć poselski projekt noweli o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nowe przepisy mają zagwarantować chorym dostęp do preparatów z konopi - wytwarzane miałyby być one w aptekach na receptę, surowiec ma być sprowadzany zza granicy.

Po zmianach zaproponowanych przez podkomisję projekt przewiduje, że konopie będą mogły być wykorzystywane do wytwarzania preparatów farmaceutycznych, tak by lekarze mogli ordynować sporządzenie leku recepturowego w aptece. Surowiec ma być sprowadzany z zagranicy. Posłowie zająć mają się także rządowym projektem nowelizacji ustaw o PIT i CIT, który zakłada, że firmy będą mogły jednorazowo zaliczyć w koszty inwestycje do 100 tys. zł.

Posłowie mają zająć się także propozycją klubu Kukiz'15, którego celem jest zniesienie ograniczenia w kwocie 42.764 zł dla stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców.