Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w zeszłym tygodniu ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadza do ustawy o ochronie praw lokatorów nową kategorię najmu instytucjonalnego.

Reklama

Zgodnie z przyjętymi przepisami do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy, w którym ten zobowiązuje się do "opróżnienia i wydania lokalu" w razie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w - nie krótszym niż 14 dni - terminie, wskazanym przez właściciela w wydanym przez niego "żądaniu opróżnienia lokalu". W oświadczeniu najemca ma też potwierdzić, że "przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje".

Zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami eksmisję wykonuje się na podstawie prawomocnego wyroku sądu, który orzeka jednocześnie o uprawnieniu do otrzymania od gminy lokalu socjalnego, lokalu zamiennego lub do pomieszczenia tymczasowego.

W opublikowanym w czwartek na Facebooku liście do Kaczyńskiego, który wcześniej został przekazany PiS, Ikonowicz przekonuje, że wprowadzone w ramach stanowiącej część programu Mieszkanie Plus ustawy rozwiązanie "skazuje tysiące polskich rodzin na eksmisje na bruk, bez sądu, bez rozstrzygania czy tym ludziom należy się czy nie lokal socjalny" i sankcjonuje tym samym "wyrzucanie dzieci, kobiet w ciąży, bezrobotnych, chorych, starych, niedołężnych bez sądu wprost na ulicę".

Reklama

Jak ocenił, wbrew zawartemu w preambule ustawy o KZN odwołania do art. 5 Konstytucji RP, w którym mowa jest o zapewnieniu obywatelom respektowania praw człowieka, przepisy o najmie instytucjonalnym "naruszają podstawowe i niezbywalne prawo człowieka jakim jest zapisane w art. 30 Konstytucji prawo do godności, a także prawo do prywatności i życia rodzinnego". - W kontekście corocznych doniesień prasowych o osobach, która zamarzły z powodu braku dachu nad głową, przepis ten godzi także w prawo do ochrony życia - dodał.

Reklama

- Zwracam się do Pana, najbardziej wpływowej osoby w Rzeczpospolitej Polskiej o jak najszybsze naprawienie tego błędu. Dla dobra Polski i w imię elementarnych zasad człowieczeństwa - apeluje do szefa PiS Ikonowicz.

- Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, bo zauważyło polską biedę. To właśnie sprawia, że mimo wielu potknięć i błędów utrzymuje wysokie poparcie wyborcze. Teraz jednak doprowadziło do powstania prawa, które jest skierowane przeciwko uboższej części naszego społeczeństwa. Prawo okrutne i stawiające interesy kapitału przed człowiekiem i jego prawem do godności - podkreślił.

Jak zaznaczył przewodniczący RSS, jego środowisko przyjęło "z pewną nadzieją" nadejście "dobrej zmiany". Pozytywnie odniósł się m.in. do programu 500 plus, który - jego zdaniem - stanowi "krok w kierunku realizacji konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej", obniżenie wieku emerytalnego oraz "regulacje dotyczące płacy minimalnej".

Ikonowicz zaznaczył, że od wielu lat do postulatów jego środowiska należy także "program masowego budownictwa mieszkaniowego pod wynajem", który zaspokoiłby głód mieszkaniowy, a jednocześnie obniżył "spekulacyjnie zawyżoną cenę mieszkań do poziomu, w którym większość lokatorów będzie w stanie na bieżąco i bez zaległości płacić za mieszkanie". Wprowadzenie w ramach programu Mieszkanie Plus przepisu umożliwiającego "wyrzucanie dłużników na bruk" rodzi jednak - według niego - obawy, iż program ten "stanie się raczej prezentem dla sektora prywatnego, dla deweloperów a nie dla lokatorów", a czynsze w mieszkaniach z programu "będą na tyle wyśrubowane, by uzasadnić masowe wyrzucanie lokatorów".

Jednocześnie - wskazał lider RSS - wprowadzone przez ustawę o KZN narzędzie uderzyć może "także w tych wszystkich, którzy obecnie wynajmują na wolnym rynku mieszkania".

Wcześniej przeciwko przepisom dopuszczającym eksmisje na bruk protestowała m.in. Partia Razem.

Piotr Ikonowicz to były lider Polskiej Partii Socjalistycznej i Nowej Lewicy oraz dwukrotny poseł. W 2006 r. założył stowarzyszenie Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej, które zajmuje się wsparciem osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym zwłaszcza bezdomnością. Od 2014 r. kieruje utworzoną na bazie KSS partią polityczną - Ruchem Sprawiedliwości Społecznej, który w swoim programie ma m.in. walkę o prawo do godnego mieszkania i zakaz eksmisji na bruk oraz wprowadzenie państwowego programu budowy mieszkań komunalnych.