We wtorek komisja weryfikacyjna bada sprawę zwrotu kamienicy przy ulicy Nabielaka 9. Jako świadek zeznawał były sekretarz miasta, p.o. prezydenta stolicy Mirosław Kochalski, który w styczniu 2006 r. podpisał decyzję zwrotową wobec spadkobierców dawnych właścicieli i znanego "kupca roszczeń" Marka M. W kamienicy mieszkała działaczka ruchu lokatorskiego Jolanta Brzeska, która zginęła w 2011 r. w niewyjaśnionych okolicznościach; dowody wskazują na zabójstwo

Reklama

Stołeczny ratusz w przesłanym we wtorek do mediów oświadczenie podkreśla, że "cały zwrot: postępowanie reprywatyzacyjne, podpisanie decyzji, fizyczne wydanie nieruchomości i podpisanie aktu notarialnego miały miejsce za czasów rządów PiS w Warszawie".

Jak zaznaczono decyzję reprywatyzacyjną wydaną 24 stycznia 2006 roku wydaną m.in. na rzecz nabywcy roszczeń Marka M. podpisał osobiście Mirosław Kochalski.

Decyzja została wydana z pełną świadomością, że część spadkobierców sprzedała swoje roszczenia (po 500 zł). Nieruchomość przekazano m.in. nabywcy roszczeń po 3 miesiącach od wydania decyzji reprywatyzacyjnej, 20 kwietnia 2006 r. Akt notarialny – umowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego – został podpisany 28 września 2006 r. - czytamy w oświadczeniu.

Jak zaznacza ratusz "w kamienicy mieszkało 20 rodzin". Żadna z nich do końca 2006 r. nie otrzymała pomocy mieszkaniowej - czytamy.

Ratusz przypomniał, że Mirosław Kochalski pracował w urzędzie miasta od 2003 do 2006 roku. Do 2005 roku kierował Biurem Zamówień Publicznych, a od listopada do grudnia 2005 roku był zastępcą prezydenta stolicy.

19 grudnia 2005 roku Kochalski został przez Radę Warszawy powołany na sekretarza miasta, a 20 grudnia 2005 roku ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński udzielił mu specjalnych pełnomocnictw do reprezentowania miasta po objęciu przez niego urzędu Prezydenta RP. 9 lutego 2006 r. premier RP powierzył mu pełnienie obowiązków prezydenta m.st. Warszawy, które wykonywał do 20 lipca 2006 r.

Ratusz przypomniał, że to Mirosław Kochalski zatrudnił b. zastępcę dyrektora w Biurze Gospodarowania Nieruchomości Jakuba R., który jest podejrzany ws. reprywatyzacji i obecnie przebywa w areszcie. Kochalski 12 lipca 2006 roku osobiście podpisał pierwszą umowę o pracę Jakuba R.

Stołeczni urzędnicy przypomnieli, "że podczas prezydentury Lecha Kaczyńskiego w Warszawie(kadencja 18.11.2002 r. - 22.12.2005 r.)zreprywatyzowano ponad 200 nieruchomości, w tym również z lokatorami". Jak zaznaczono, "około 200 kolejnych nieruchomości zostało zwróconych podczas rządów komisarzy z PiS".

Do oświadczenia ratusz dołączył listę 226 adresów decyzji reprywatyzacyjnych z okresu, kiedy prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński, z czego jak zaznaczają "część z nich była osobiście podpisana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego".