6 proc. badanych ocenia pracę rządu "zdecydowanie dobrze" (6 proc. miesiąc wcześniej), a 37 proc. "raczej dobrze" (38 proc. przed miesiącem). Z kolei 12 proc. badanych ocenia pracę rządu "zdecydowanie źle" (12 proc. miesiąc wcześniej), a 32 proc. "raczej źle" (32 proc. przed miesiącem). 13 proc. respondentów nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie.

Reklama

Lekka przewaga pozytywnych opinii jest widoczna w ocenie pracy premier Beaty Szydło - 44 proc. Polaków ocenia jej działania pozytywnie, a 42 proc. - negatywnie. 14 proc. badanych nie potrafi jednoznacznie ocenić tej kwestii.

Ponad połowa Polaków (53 proc.) jest zadowolona z działalności prezydenta, odsetek osób niezadowolonych wynosi 35 proc., a 12 proc. badanych nie ma konkretnego zdania na ten temat.

Badanie przeprowadzono 1-6 grudnia 2017 r. na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1059 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.