Ustawy sądowe oceniam bardzo dobrze. Oceniam je jako będące odwzorowaniem propozycji pana prezydenta Andrzeja Dudy - powiedział Mucha, pytany w piątek przez dziennikarzy w Sejmie o uchwalone w zeszłym tygodniu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

Reklama

Jego zdaniem zmiany, które zostały w nich wprowadzone podczas prac w parlamencie, są "proobywatelskie". Cieszę się z tego, że jest gwarancja wyboru "multipartyjnego", jeżeli chodzi o kwestię sędziów, którzy mają być wybierani do KRS-u (...) Jeżeli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym, jesteśmy usatysfakcjonowani, jeżeli chodzi o ławników, oraz co do tego, że jest skarga nadzwyczajna - mówił Mucha.

Podkreślił, że Kancelaria Prezydenta jest też zadowolona ze "wzmocnienia Izby Dyscyplinarnej" w Sądzie Najwyższym.

Przyjęcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym bez poprawek, zarekomendowała w piątek rano Izbie, senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji. Senat omawiał ustawy dotyczące sądownictwa przez trzy dni, od wtorku do czwartku.

Głosowania Senatu nad tymi ustawami mogą odbyć się jeszcze w piątek, nie jest jeszcze znana godzina.

Nowela ustawy o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Nowa ustawa o SN wprowadza możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna - z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ta druga będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat).

Reklama