Zarzuty wobec Kamińskiego, Wąsika i szefa CBA Ernesta Bejdy stawia podejrzany o korupcję na wielką skalę - podkreślił Paweł Szrot kwestionując informacje przekazywane przez Jakuba R.

Reklama

Szrot przedstawił w środę Sejmowi informację bieżącą "w sprawie niewyjaśnionych dotąd powiązań ministra koordynatora służb specjalnych, jego zastępcy oraz szefa CBA z osadzonym obecnie w areszcie śledczym byłym wiceszefem Biura Gospodarki Nieruchomości w Urzędzie m.st. Warszawy, który odpowiadał za decyzje w postępowaniach dotyczących zwrotów znacjonalizowanych warszawskich nieruchomości".

Szrot zapewnił, że nie ma cienia dowodu, ani poszlaki, ani faktu, jakoby Jakub R. był ulokowany w Ratuszu przez ministrów Wąsika i Kamińskiego. Nie ma jakiejkolwiek przesłanki wskazującej, jakoby miała być to prawda. Wszystko to jest oparte na materiałach prasowych, które natomiast są oparte na insynuacjach osoby, która jest podejrzana o przyjmowanie wielu dziesiątek mionów złotych łapówek - powiedział.

Podkreślił, że Wąsik publicznie zaprzeczył zażyłym kontaktom z Jakubem R. Nie była to żadna wielka zażyłość (...) można mówić o pewnej luźnej znajomości z bratem pana Jakuba R. i incydentalnymi kontaktami z Jakubem R. Nie jest to żadna zażyłość - minister Wąsik temu publicznie zaprzeczył - powiedział.

O złożenie takiej informacji wniósł do premiera klub PO. Marcin Kierwiński (PO) w imieniu wnioskodawców przypomniał, że już po pierwszej publikacji "Gazety Wyborczej" w tej sprawie Platforma prosiła o informację o związkach ministrów z Jakubem R. i powodach współpracy z PiS w sprawach reprywatyzacji. Mówił, że PiS boi się zaprosić R. na posiedzenie komisji weryfikacyjnej, obawiając się tego, co powie na ich temat.

Zaznaczył, że z informacji R. wynika, iż PiS i nadzorujący służby specjalne mieli dużo wcześniej informacje o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie i to oni za nią odpowiadają. On i inni posłowie opozycji domagali się, by przed komisją weryfikacyjną stanęli ministrowie Kamiński, Wąsik i Bejda.

Szrot podkreślił, że R. jest oskarżony w sprawie korupcyjnej i donosami z aresztu próbuje atakować i oczerniać inne osoby. Przypominam, że Jakub R. nie jest świadkiem w sprawach reprywatyzacyjnych, jest osobą podejrzaną o popełnienie poważnych przestępstw - powiedział. W jego ocenie polityczna odpowiedzialność za działalność R. obciąża rządzącą Warszawą Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Według Szrota postawienie takiego wniosku przez PO obniża powagę Izby. Próba legitymizowania donosów kierowanych przez aresztowanego b. urzędnika warszawskiego Ratusza jest niedopuszczalna - ocenił. Przypomniał, że prokuratura zarzuca R. przyjmowanie gigantycznych łapówek i wszystko wskazuje na to, że był świadomym uczestnikiem korupcyjnego procederu na wielką skalę. Zaznaczył, że z zarzutów wynika, iż w latach 2009-15 miał przyjąć 50 mln zł łapówek. Podkreślił, że podejrzany może przyjmować każdą linię obrony.

Szrot zaznaczył, że afera reprywatyzacyjna wybuchła za rządów w Warszawie prezydent Gronkiewicz-Waltz, a PO za swoich rządów w kraju nie przeciwdziałała jej, nie doprowadziła do jej wyjaśnienia, ani podjęcia działań przez organy ścigania. Afera reprywatyzacyjna jest aferą Platformy Obywatelskiej i taką pozostanie. Tego państwo nie zmienią - zaznaczył. Jest ona wyjaśniana przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników - dodał. To dzięki ich działaniom reprywatyzacyjny skandal zostanie rozliczony - zaznaczył.

Posłowie PO wnieśli o informację po publikacjach "Gazety Wyborczej", w której m.in. przytoczono wypowiedzi brata Jakuba R. na temat relacji Kamińskiego, Wąsika i Bejdy z rodziną R. i Jakubem R. W latach 2006-13 R. był wiceszefem Biura Gospodarki Nieruchomościami stołecznego ratusza, które zajmowało się sprawami reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Według brata Jakuba R., to Kamiński i Wąsik przedstawili Jakubowi R. Marcina Bajkę, ówczesnego szefa BGN. Brat Jakuba R. mówił też, że Bejda skontaktował się z Jakubem R. ws. działki "przy ul. Srebrnej w Warszawie, gdzie PiS ma nieruchomości", i "chodziło o jakieś przekształcenia" - miał to być rok 2009 lub 2010. Według brata Jakuba R., gdy ten nie chciał pomóc ws. działki przy ul. Srebrnej, Kamiński i Wąsik mieli do Jakuba R. o to pretensje, doszło nawet do bójki Jakuba R. i Wąsika.

Wąsik na początku lutego w rozmowie z wPolityce.pl powiedział, że Jakuba R. znał wyłącznie poprzez brata, z którym studiował i działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Zapewnił wówczas, że nie miał bliskich relacji z Jakubem R.

W odpowiedzi brat Jakuba R. w "GW" zaprzeczył słowom Wąsika i stwierdził, że zarówno Wąsik, Bejda, jak i obecny minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński utrzymywali bliskie relacje z rodziną R. - zarówno z nim, jak i jego bratem Jakubem R. "GW" opublikowała również prywatne zdjęcia z archiwum Jakuba R. z imprez rodzinnych, na którym miał być obecny m.in. Wąsik.

Reklama