Polityk zdradził, że projekt "Mama plus" jest już gotowy i niedługo trafi do konsultacji zewnętrznych.

Zdaniem wiceministra obecnie kobiety wychowujące dzieci “zostają na stare lata bez nawet jednej złotówki świadczenia"

Świadczenie w ramach programu ma mieć równowartość emerytury minimalnej. Wyjątkowo będą mogli je otrzymać także ojcowie. W przypadku matek, które pracowały ale ich emerytura będzie niższa Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrówna świadczenie. Z kolei kobiety, które nigdy nie pracowały otrzymają emeryturę w wysokości 1000 zł.