"Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Urzędu do Spraw Cudzoziemców z prośbą o poinformowanie, na jakiej podstawie wpisano dane i jaki organ wnioskował o dokonanie tego wpisu" – przekazał Starzewski.

Reklama

Jak dodał, Rzecznik poprosił też o nadesłanie kopii dokumentacji dotyczącej sprawy. Jeśli dokumenty są niejawne, można je wysłać zgodnie z zasadami przesyłania informacji niejawnych – podkreślił. Wskazał, że uzyskane informacje pozwolą RPO na dalsze badanie sprawy. Starzewski przekazał, że pismo RPO zostało skierowane na początku tego tygodnia.

Kozłowska - obywatelka Ukrainy i prezes Fundacji Otwarty Dialog - została deportowana z terytorium Unii Europejskiej do Kijowa 14 sierpnia przez alert, jaki polskie władze zamieściły w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS).

ABW przekazała w poniedziałek, że ze względu na "poważne wątpliwości" co do finansowania kierowanej przez Kozłowską fundacji, wydała negatywną opinię w jej sprawie, co skutkowało objęciem jej zakazem wjazdu do Polski i UE.

Oskarżenia pod adresem fundacji odrzuca przewodniczący jej rady, prywatnie mąż Kozłowskiej, Bartosz Kramek. Podkreśla on m.in., że Otwarty Dialog co roku składa sprawozdania finansowe, które trafiają do Krajowego Rejestru Finansowego oraz urzędu skarbowego i nigdy nie było zastrzeżeń.

Do celów statutowych powstałej w 2009 r. Fundacji Otwarty Dialog należy obrona praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim, w tym zwłaszcza w Kazachstanie, Rosji i na Ukrainie. W latach 2013-14 prowadziła m.in. "obserwacyjną misję poparcia" podczas fali protestów na kijowskim Majdanie. Fundacja ma stałe przedstawicielstwa w Warszawie, Kijowie i Brukseli.