Rada w wyniku głosowań w trybie niejawnym podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosku o powołanie 20 wskazanych osób na sędziów Izby Cywilnej SN. W izbie tej - zgodnie z obwieszczeniem prezydenta - jest do obsadzenia 20 wolnych stanowisk sędziowskich.

Reklama

Jak przekazała przewodnicząca komisji skrutacyjnej sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz, w pierwszym głosowaniu bezwzględną liczbę głosów i jednocześnie rekomendację KRS uzyskali: adwokat i wykładowca akademicki Antoni Bojańczyk, prezes Prokuratorii Generalnej RP Leszek Bosek, sędzia SA Dariusz Czajkowski, notariusz Paweł Czubik, wykładowca akademicki Tomasz Demendecki, wykładowca akademicki Marek Dobrowolski, radca prawny Paweł Księżak, radca prawny Joanna Lemańska, sędzia SA Marcin Łochowski, wykładowca akademicki Oktawian Nawrot, wykładowca akademicki Janusz Niczyporuk, radca prawny Mirosław Sadowski, sędzia SA Marek Siwek, wykładowca akademicki Aleksander Stępkowski, wykładowca akademicki Maria Szczepaniec, wykładowca akademicki Krzysztof Wiak, sędzia SO Jacek Widło oraz radca prawny Grzegorz Żmij.

Reklama

Ze względu na to, że liczba 18 kandydatów którzy uzyskali rekomendacje w pierwszym głosowaniu była niższa niż liczba 20 wolnych stanowisk sędziowskich w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, szef KRS zarządził głosowanie dodatkowe, w wyniku którego rekomendację uzyskał wykładowca akademicki Adam Redzik.

Po dwóch głosowaniach KRS wyłonił 19 kandydatur na 20 wolne stanowiska sędziowskie w izbie. W konsekwencji przewodniczący KRS Leszek Mazur zarządził kolejne głosowanie nad kandydaturą sędzi SA Ewy Stefańskiej - kandydatki, która uzyskała największą liczbę głosów, lecz nie osiągnęła wymaganej większości bezwzględnej (11 głosów). Ostatecznie uzyskała ona poparcie Rady - za jej kandydaturą głosowało 14 członków KRS.

Reklama

W poniedziałek Rada omówiła 41 z 61 kandydatur do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Rozpatrywanie kolejnych 20 kandydatur do tej izby KRS dokończyła we wtorek.

W ubiegły czwartek Rada rozpatrywała kandydatury na 16 stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej. KRS podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie do tej izby 12 sędziów. Cztery miejsca pozostały nieobsadzone, ponieważ żaden z kandydatów, którzy przeszli do następnej rundy, nie uzyskał wymaganej większości głosów. W piątek Rada podjęła uchwałę o przedstawieniu kandydata na wakat w Izbie Karnej. W poniedziałek KRS rozpoczęła omawianie kandydatur do Izby Cywilnej SN.

We wtorek Krajowa Rada Sądownictwa przed południem zakończyła omawianie tych kandydatur i wyłoniła, w dwóch turach głosowania, siedmioro kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do obsadzenia są łącznie 44 stanowiska sędziowskie. We wtorek w Monitorze Polskim opublikowano drugie obwieszczenie prezydenta - o ogłoszeniu naboru na 11 kolejnych wolnych stanowisk sędziowskich w SN.