- Zagrożeniem dla demokracji liberalnej i wartości liberalnych nie są bynajmniej działania podejmowane w Polsce w zakresie reformy sądownictwa, jak to się niekiedy przedstawia. To są przede wszystkim działania protekcjonistyczne, które mają na celu wyeliminowanie w UE konkurencji np. świadczeniu usług – powiedział w Krakowie szef MSZ.

- UE powinna stawiać sobie ambitne cele. Przyjąć odważny, duży budżet i skupić się na dalszej integracji gospodarczej w ramach rynku wewnętrznego. Tymczasem przedstawiona przez Komisję propozycja przyszłego budżetu - naszym zdaniem - stwarza zagrożenie dla realizacji nawet zobowiązań traktatowych, jakim jest zbliżanie poziomów rozwoju społecznego–gospodarczego państw członkowskich – mówił.

Odpowiadając na pytanie dotyczące kroków podejmowanych przez Komisję Europejską wobec Polski w związku ze wszczęciem procedury naruszenia prawa UE minister powiedział, że to postępowanie, które ma osłabić pozycję Polski i które postrzega jako „niespójne, nielogiczne, łamiące standardy UE i nie fair” wobec naszego kraju.

Minister Czaputowicz zwrócił uwagę na niebezpieczną – w jego ocenie – ewolucję instytucji UE. - Ta ewolucja UE, jaka następuje to jest pewna utrata samodzielności tych instytucji. One się stają – powiem wprost - instrumentem realizacji interesów państw najsilniejszych – ocenił minister.

Proszony o ocenę pozycji Polski w UE minister powiedział, że choć niektóre zachodnie media krytykują nasz kraj, pozycja ta jest bardzo silna. - Polska jest cenionym partnerem, głos Polski jest słyszalny. Jesteśmy najsilniej rozwijającą się obecnie gospodarką UE. (…) Jesteśmy nadzieją dla UE – ocenił.

- Oczywiście jesteśmy trudnym partnerem, bo chcemy naszych interesów i uważamy, że mamy rację w wielu sprawach. I nie zgodzimy się na ograniczanie naszych suwerennych praw – dodał. - Widzę też bardzo pozytywne reakcje, że następuje przyzwyczajenie do tego rządu, który prowadzi inną politykę niż poprzedni.

Czaputowicz odwiedził Kraków w związku z prowadzonymi w większości państw członkowskich UE konsultacjami obywatelskim na temat przyszłości Europy. We wcześniejszych dwóch spotkaniach – w Opolu i Łodzi – uczestniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych.