Według jego komunikatu, na zaproszenie prezes Niemieckiego Federalnego Trybunału BGH Bettiny Limperg w debatach będą uczestniczyć przedstawiciele 31 państw, w tym wszystkich 28 krajów członkowskich UE. Obrady mają dotyczyć stosunków między trybunałami konstytucyjnymi i sądami najwyższymi oraz znaczenia wykładni prawa w orzecznictwie sądów najwyższych, jak też rozwoju wymiaru sprawiedliwości w państwach UE.

- Ze strony polskiego Sądu Najwyższego obok Prezesa Dariusza Zawistowskiego w konferencji weźmie udział na specjalne zaproszenie Sieci także Pierwsza Prezes Małgorzata Gersdorf - czytamy w komunikacie.