Jak podało biuro prasowe Jasnej Góry, doroczna pielgrzymka zgromadziła w sobotę w częstochowskim sanktuarium ok. 300 przedstawicieli duszpasterstw prawniczych; wśród nich byli m.in. prawnicy, sędziowie i adwokaci. W swoim liście do uczestników spotkania Andrzej Duda przywołał myśl prof. Leona Petrażyckiego - wybitnego prawnika i filozofa z przełomu XIX i XX wieku - wyrażającą istotę misji i posłannictwa prawników.

Reklama

"Prawo rozumne jest szkołą moralności, instytucją wychowawczą narodu i całej ludzkości. Wpływając na niemal wszystkie sfery życia społecznego prawo powinno być narzędziem właściwie pojętego postępu, środkiem urzeczywistniania wartości, które wyrastając z Dekalogu i Ewangelii najpierw przez stulecia przemieniały Europę, a następnie promieniując na cały świat zyskały miano uniwersalnych. Tak rozumiane prawo, służące owym ponadczasowym wartościom oraz dobru wspólnemu, a nie partykularnym, czasem moralnie wątpliwym interesom, to dzisiaj najważniejsze narzędzie naprawy Rzeczypospolitej. Kamieniem węgielnym tej odnowy jest zasada równości wobec prawa, definiowana i egzekwowana w sposób konsekwentny, spójny z ideami sprawiedliwości oraz koncepcjami prawa naturalnego i przyrodzonych, niezbywalnych praw człowieka" - napisał prezydent, nawiązując do myśli prof. Petrażyckiego.

"W świetle tej zasady warto też podejmować główny temat państwa tegorocznego spotkania na Jasnej Górze, czyli dążenie do prawnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Trzeba zaznaczyć, że jest to postulat wysuwany nie tylko przez katolików, ale też przez członków innych kościołów i wspólnot wyznaniowych oraz przez liczne osoby określające się jako niewierzące. Fundamentalne wartości cywilizacji Zachodu, a z drugiej strony traumatyczne doświadczenie masowych zbrodni dokonywanych przez niemieckich nazistowskich zwolenników eugeniki przemawiają za tym, aby dzisiaj, w XXI wieku, wyraźnie opowiedzieć się za nienaruszalnością prawa do życia" - czytamy w liście głowy państwa do pielgrzymujących na Jasną Górę prawników.

"Dlatego raz jeszcze deklaruję, iż ustawowy zakaz aborcji eugenicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskałby moją akceptację" - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent życzył prawnikom, by uczestnictwo w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę przysporzyło im "wewnętrznej siły i determinacji w staraniach o to, aby nasza ojczyzna obfitowała w bezcenne bogactwo, jakim są ludzie prawi, ludzie sumienia".

Reklama

Mszy św. dla uczestników pielgrzymki przewodniczył bp Piotr Sawczuk z diecezji siedleckiej - delegat Episkopatu ds. duszpasterstwa prawników. Homilię wygłosił bp Józef Wróbel z archidiecezji lubelskiej - przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych, który mówił m.in. o wartości życia ludzkiego. - Kto tego życia nie przyjmuje, kto to życie odrzuca, występuje przeciwko Bogu i jego miłości, bo gardzi bożą miłością, która do życia powołuje człowieka przez akt stworzenia jego duszy - powiedział biskup.