Z informacji, do których dotarł businessinsider.pl wynika, że resort finansów nie widzi możliwości, by ustawa o "matczynych emeryturach" wystartowała z początkiem marca 2019 r. W projekcie budżetu na 2019 r. nie ma na to wystarczających środków. Tymczasem Komitet Rady Ministrów rekomenduje wejście w życie ustawy właśnie od marca tego roku.

Reklama

Tzw. program "Mama 4 Plus" ma objąć ok. 80 tys. osób i przysługiwać matkom, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Projekt ustawy obejmuje również ojców, którzy samotnie wychowywali czwórkę dzieci.

Reforma miała wejść pierwotnie od 1 stycznia 2019 r., później przesunięto ją na marzec.

"Wymaga podkreślenia, że w projekcie budżetu na rok 2019, w rezerwach celowych, zostały zaplanowane wydatki w kwocie 1.079 mln zł (poz. 79 rezerw), z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych oraz na świadczenia uzupełniające. Koszty projektowanych zmian z obu tych ustaw są znacznie wyższe niż planowane i zabezpieczone środki w rezerwie celowej, stąd zasadne wydaje się, aby projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym wchodził w życie w terminie późniejszym niż 1 marca 2019 r." - napisało Ministerstwo Finansów w uwagach do projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, które zostały opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji w środę.

Jak informuje businessinsider.pl, wnioskodawca projektu ustawy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w odpowiedzi do uwag MF wskazało, że przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów ustawy z 1 marca 2019 r. na termin późniejszy powinno być przedmiotem rozstrzygnięcia Stałego Komitetu Rady Ministrów (SKRM).

"Podkreślenia jednak wymaga, że w ocenie projektodawców część środków zarezerwowanych na realizacje wypłat rodzicielskich świadczeń uzupełniających (pierwotnie planowano by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. i tę datę uwzględniono przy dokonywaniu szacunków w OSR do projektu ustawy) może zostać wydatkowana, w związku z ewentualnym przesunięciem wejścia w życie projektowanej regulacji, na rodzicielskie świadczenia uzupełniające zwiększone w związku z waloryzacją świadczeń" - dodano.

Z kolei SKRM, według informacji zawartych w OSR do najnowszego, zmienionego projektu ustawy z dn. 7 stycznia 2019 r. (także opublikowanego w środę) proponuje wejście w życie ustawy zgodnie z wcześniejszymi planami, czyli 1 marca 2019 r.

Koszt wprowadzenia "matczynych emerytur" wyniesie 9,6 mld zł w ciągu 10 lat - wynika z najnowszego OSR do projektu ustawy. Pierwotnie zakładano koszty na poziomie 8,74 mld zł.

"Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, a w przypadku gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie z ZUS lub KRUS niższe od emerytury najniższej – będzie ono podwyższane do kwoty najniższej emerytury" - pisze portal.