W ten sposób Urząd Miasta odniósł się do czwartkowych informacji "SE", zgodnie z którymi warszawski ratusz planuje zainwestować w szkolenia kadry kierowniczej prawie 2 mln złotych. Gazeta napisała, że chodzi o program "Lider Zmiany w Samorządzie Warszawskim", który miałby obejmować m.in. "trening medialny", "zarządzanie zmianą" czy "zarządzanie czasem".

Reklama

- Jest to horrendalnie wysoka kwota, jak na szkolenia przede wszystkim medialne, które znajdują się w programie (...) Nie rozumiemy, po co takie szkolenia są kierownictwu ratusza - mówił Sebastian Kaleta, warszawski radny z ramienia PiS. - Rozumiemy, że być może wątpliwości kompetencyjne rodzi aktywność rzecznika ratusza pana Kamila Dąbrowy, który był krytykowany przez media za swoje pierwsze posunięcia - dodał. Jak mówił, zatrudnienie Dąbrowy wzbudziło wątpliwości radnych PiS, którzy "próbują się dowiedzieć o procesie jego rekrutacji".

Zgodnie z informacjami ratusza liczba osób uczestnicząca w programie nie może przekroczyć 1 250 osób, a sam program będzie trwał dwa lata.

Urząd Miasta przekazał też, że program skierowany jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla. Chodzi o dyrektorów i zastępców dyrektorów biur ratusza, burmistrzów wraz z zastępcami, a także naczelników, ich zastępców, głównych księgowych oraz kierowników w biurach, Urzędzie Stanu Cywilnego i dzielnicach Urzędu m.st. Warszawy.

"Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w programie, nie obejmie on natomiast prezydenta m.st. Warszawy i jego zastępców" - przekazał ratusz. Jak dodano, rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa jako zatrudniony na stanowisku "zastępcy dyrektora Biura Marketingu Miasta" będzie miał możliwość skorzystania z programu.

Jak poinformowano, udział w programie jest dobrowolny, a każdy uczestnik ma możliwość wykorzystania pięciu dni szkoleniowych na wybrane przez siebie szkolenia. Zgodnie z ramowych programem szkoleń udostępnionym przez ratusz "trening medialny" jest tylko jednym z tematów objętych szkoleniem. Ratusz podkreślił jednocześnie, że program realizowany jest cyklicznie, a zakres tematyczny zbiega się z "kompetencjami wymaganymi na stanowiskach kierowniczych, wynikającymi z modelu kompetencyjnego obowiązującego w UM".

"Aktualna - III Edycja Programu – planowana jest na lata 2019-2020. I Edycja (realizowana w latach 2016/2017 w formie pilotażu) skierowana była do dyrektorów i z-ców dyrektorów biur urzędu. Ofertą II Edycji (2018) objęto całą kadrę kierowniczej UM (z wyjątkiem zarządów dzielnic), przy czym wykorzystano w niej różne formy dydaktyczne - szkolenia stacjonarne (realizowane na sali szkoleniowej) oraz webinaria dostępne online. W III Edycji Programu cała kadra menedżerska UM zostanie objęta ofertą szkoleń stacjonarnych" - podał ratusz.

Program został skrytykowany przez radnych PiS. Na piątkowej konferencji Sebastian Kaleta poinformował, że zaapelują do ratusza, by wycofano się z przetargu na szkolenia. - Jako radni będziemy apelować do prezydenta Trzaskowskiego w różnej formie o to, by wycofał się z tego przetargu, jak również będziemy chcieli, by komisja rewizyjna skontrolowała ten przetarg i inne wydatki również w poprzednich latach na swego rodzaju szkolenia medialne, kampanie promocyjne i propagandowe warszawskiego ratusza - powiedział radny.