Prezydent podkreślał, że 2019 r., w którym rozpoczyna się IX kadencja Sejmu, jest wyjątkowy ze względu na 101. rocznicę odzyskania niepodległości, 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej czy 75 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Zaznaczył przy tym, że to te wydarzenia często determinowały losy wielu Polaków.

Reklama

Chcę bardzo mocno podkreślić, że ta rozpoczynająca się IX kadencja Sejmu RP, tej właśnie wolnej, suwerennej i niepodległej po 1989 r. Polski, jest także i z całą pewnością niezwykłym czasem dla państwa posłów, dla państwa najbliższych, bo to jakby na to nie spojrzeć wielki zaszczyt móc z wyboru polskiego społeczeństwa, naszych wyborców, zasiadać w tej Izbie, dyskutować o najważniejszych polskich sprawach, dyskutować o tym, w jaki sposób powinna rozwijać się Polska, wymieniać się poglądami, reprezentując różne prądy ideologiczne, różne punkty widzenia na Polskę, ale Polskę, wobec której wszyscy byśmy chcieli, by była Polską wolną, suwerenną i niepodległą po wsze czasy - powiedział prezydent.

Gdy marszałek senior Antoni Macierewicz witał prezydenta oraz premier Mateusza Morawieckiego, posłowie przyjęli ich brawami, a politycy PiS - owacją na stojąco; reszta sali siedziała.

"Nasi rodacy dali wyraz swojej odpowiedzialności korzystając ze swojego prawa wyborczego"

Chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym rodakom, wyborcom, którzy w tak odpowiedzialny i niezwykły, chyba niespodziewany dla nikogo sposób dali wyraz swojej odpowiedzialności i poczuciu obywatelskiego obowiązku korzystając ze swojego prawa wyborczego w ostatnich wyborach parlamentarnych - powiedział prezydent.

Podkreślił, że 18,5 miliona obywateli, 62 proc. wyborców, którzy udali się do urn, to wynik nienotowany po 1989 roku.

Wszystkim Polakom i w kraju, i zagranicą, wszystkim, którzy oddali swój głos, wszystkim, którzy właśnie zrobili to w poczuciu odpowiedzialności za sprawy naszego państwa, w poczuciu odpowiedzialności za naszą przyszłość, chciałem im z całego serca podziękować - powiedział. Dla wielu z nich był to wysiłek, także i czasowy, zwłaszcza poza granicami, aby ten głos oddać - dodał.

"Prawie wszyscy wyborcy mają w Sejmie swoich reprezentantów"

Prezydent dziękował Polakom za liczny udział w wyborach parlamentarnych. Bardzo mocno doceniam to ja i jestem przekonany, że bardzo wielu ludzi czujących odpowiedzialność i biorących odpowiedzialność dzisiaj za polskie sprawy na swoje barki, również jest państwu ogromnie wdzięczna za ten wielki akt obywatelski - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent przypominał, że także w wyborach do Parlamentu Europejskiego była wysoka frekwencja wyborcza. Jak mówił, im wyższa frekwencja, tym silniejsza legitymacja tych, którzy zostali wybrani. Trzeba powiedzieć jedno, w tym roku, w roku 2019 Polacy zdali doskonale swój egzamin wyborczy, idąc gremialnie zarówno do wyborów europejskich, jak i do wyborów parlamentarnych. Z całego serca za to dziękuję. Ta silna legitymacja jest ogromnie potrzebna polskim posłom w PE, polskim posłom także tutaj w Sejmie i w Senacie - senatorom - mówił Andrzej Duda.

Prezydent zwracał także uwagę, że wszystkie ogólnopolskie komitety wyborcze wprowadziły do Sejmu swoją reprezentację.

Z mojego punktu widzenia jest to niezwykle ważne, bo to oznacza, że prawie wszyscy obywatele, którzy wzięli udział w wyborach mają swoich reprezentantów, że są na tej sali osoby, które reprezentują ich punkt widzenia, z którymi oni zgadzali się w czasie kampanii wyborczej, słuchając ich wizji, co do dalszego rozwoju Polski, słuchając o tym, jak i w jaki sposób chcą prowadzić politykę, do czego dążą i jakiej przyszłości dla naszego kraju oczekują - oświadczył Andrzej Duda.

"Jestem przekonany, że w bardzo wielu ważnych sprawach da się znaleźć porozumienie"

W swoim orędziu prezydent złożył gratulacje wszystkim wybranym posłom.

To jest piękna sprawa - zostać wybranym przez obywateli do polskiego Sejmu. Mówię to ze skromnego wprawdzie, bo tylko trzyletniego własnego doświadczenia, ale wiedzą państwo, że miałem ten zaszczyt i przyjemność zasiadać razem z wami tutaj i przez trzy lata dyskutować o ważnych polskich sprawach - mówił prezydent.

Jak podkreślił, był to ten okres jego życia i "ten okres służby dla Rzeczypospolitej", który wspomina "niezwykle mile". Bardzo cenne jest do dziś dla mnie wspomnienie kontaktów, które miałem wtedy z państwem, spraw, które razem załatwialiśmy, dyskusji, czasem żarliwych, politycznych, ale w których było tak wiele ładunku merytorycznego, w których było tak wiele dobrych głosów na temat tego, jak powinna wyglądać Polska - powiedział prezydent.

Chciałbym życzyć państwu, żeby takie właśnie debaty, podobne do tych, w których ja kiedyś mogłem brać udział, toczyły się w polskim Sejmie nadal, żebyście państwo mogli spokojnie dyskutować tutaj o ważnych dla Polski sprawach - mówił Andrzej Duda.

Jestem przekonany, że w bardzo wielu ważnych sprawach da się znaleźć porozumienie i da się znaleźć wspólne zdanie, a nawet, jeżeli istnieją różnice poglądów, z całą pewnością są na tej sali osoby, które potrafią prowadzić taką merytoryczną, idącą ku przodowi, ku pozytywnej przyszłości debatę polityczną - powiedział prezydent.

"Dziękuję za aktywną kampanię wyborczą - to buduje demokrację"

Chciałem także podziękować, że państwa aktywność w kampanii wyborczej (...) że prowadziliście aktywnie kampanię. Chcę bardzo mocno pokreślić - to także a może nawet przede wszystkim dzięki państwa pracy ta frekwencja w wyborach była tak wysoka. Bardzo za to dziękuję, że rozmawialiście z obywatelami, że mówiliście o swoich programach, o swoich wizjach Polski - powiedział prezydent.

Podkreślił, że to bardzo ważne dla budowania demokracji i poczucia odpowiedzialności obywatelskiej.

Andrzej Duda podziękował za aktywne prowadzenie kampanii wyborczej, także tym osobom, które kandydowały, ale nie udało im się uzyskać mandatu.

"Bycie posłem w Sejmie to zaszczyt i wielka odpowiedzialność"

Prezydent przemawiając do posłów przypomniał swój start do Sejmu z 2007 r., kiedy zabrakło mu niecałe 700 głosów, by zostać posłem. Kierując swoje słowa do tych kandydatów, którzy do Sejmu IX kadencji się nie dostali, podkreślił, że wierzy, iż ich droga w przyszłości będzie także "drogą służby dla Rzeczpospolitej".

Ważne jest, aby ludzie, którzy chcą się podjąć służby dla Polski, dla współobywateli, mogli to realizować - mówił Duda. Bycie tutaj w Sejmie, reprezentowanie obywateli przede wszystkim (...) jest wielką odpowiedzialnością. Przez pryzmat tej odpowiedzialności jesteście państwo obserwowani dzisiaj i będziecie obserwowani w ostatnim dniu swojego posłowania w tej IX kadencji - dodał prezydent. Podkreślił też, że jest to bardzo ważne dla tych posłów, którzy będą chcieli ubiegać się o reelekcję.

Przypomniał też słowa Jana Pawła II wypowiedziane w polskim Sejmie 11 czerwca 1990 r.: "Miejsce, w którym się znajdujemy skłania do głębokiej refleksji nad odpowiedzialnym korzystaniem z daru odzyskanej wolności oraz nad potrzebą współpracy na rzecz dobra wspólnego".

Jakże te słowa są znaczące. (...) One są najważniejszym przekazem, jaki Ojciec Św. mógł dać ludziom sprawującym władzę w Polsce i zasiadającym w tej izbie, ludziom, którzy decydują o losie współobywateli - podkreślił Duda.

"Proszę, żeby język debaty nie był radykalny, żeby język debaty był językiem szacunku"

Andrzej Duda przywołał słowa byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego, który w swoim expose w 1989 roku mówił m.in. "Miejmy ufność w duchowe i materialne siły narodu. Wierzę, że Bóg nam dopomoże, byśmy uczynili wielki krok na drodze, która przed nami się otwiera". Podkreślił, że Mazowieckiego szanują ludzie o różnych poglądach, ponieważ był pierwszym niekomunistycznym premierem polskiego rządu. Dodał, że miał on wolę realizacji przemian w Polsce. Będziemy je (przemiany) oczywiście różnie oceniali, ale one się stały - mówił.

Prezydent przekonywał, że duchowe siły narodu są ważne dla wielu Polaków, a kiedy one są deptane, wśród ludzi budzi to zgorszenie.

Proszę o język parlamentarny w debacie, proszę o taki język, który nie będzie obrażał i nie będzie nikogo urażał, bo to jest bardzo ważne - apelował prezydent.

Poglądy można mieć i trzeba je mieć, bo jeżeli ktoś nie ma poglądów, to nie powinien tutaj zasiadać. Zasiadacie tu państwo właśnie dlatego, że te poglądy macie, one są bardzo często bardzo wyraziste, są bardzo często bardzo mocne i głębokie, niektórzy używają słowa radykalne, ale ja proszę, żeby język debaty nie był radykalny, żeby język debaty był językiem szacunku - mówił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że większość rodaków oczekuje tego, aby złagodzić język debaty. Żeby debata sejmowa nie obrażała i nie budziła zgorszenia. O to bardzo państwa proszę, żeby zachowania, które mają miejsce w Sejmie, były zachowaniami o charakterze twórczym, a nie zachowaniami o charakterze destrukcyjnym. Żeby zachowania także nie gorszyły. Ludzie bardzo tego oczekują. Możecie państwo być tego pewni - przekonywał Andrzej Duda.