W piątek o godz. 14.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość powołania przez głowę państwa nowego rządu Mateusza Morawieckiego.

Reklama

Premier Morawiecki przedstawił skład swojego nowego gabinetu w ubiegły piątek. Rząd będzie liczył 20 resortów. Powstaną nowe ministerstwa, w tym resort nadzoru właścicielskiego, resort zarządzania funduszami i resort klimatu. Zlikwidowane zostanie natomiast Ministerstwo Energii. Jedynym resortem, którego obsady premier wówczas nie przedstawił było Ministerstwo Sportu. Premier tłumaczył to wówczas względami osobistymi ewentualnego kandydata.

W piątek jeszcze nie poznamy nazwiska nowego ministra sportu. Mamy dwóch kandydatów na to stanowisko, rozmowy ciągle trwają - oświadczył Müller.

Wkrótce premier Morawiecki zdecyduje komu powierzy tę tekę, a do tego czasu będzie pełnił obowiązki szefa resortu sportu - zaznaczył rzecznik rządu.

We wtorek Morawiecki złożył na ręce prezydenta Andrzeja Dudy dymisję poprzedniego rządu. Do czasu powołania nowego gabinetu prezydent powierzył dotychczasowemu premierowi pełnienie obowiązków.

Zgodnie z konstytucją, po przyjęciu dymisji rządu, jest 14 dni na desygnację nowego premiera i powołanie nowego rządu. W czwartek przed południem prezydent desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera i powierzył mu misję utworzenia rządu.

Najpóźniej 14 dni po powołaniu Rady Ministrów premier przedstawia program działania rządu (wygłasza expose) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.