Premier Morawiecki już w piątek przedstawił strukturę nowego rządu oraz kandydatów na ministrów.

Reklama

Z dotychczasowej struktury rządu zniknęło ministerstwo inwestycji i rozwoju, resort przedsiębiorczości i technologii, ministerstwo energii, ale do administracji powrócił resort rozwoju. Nowe będą ministerstwa: aktywów państwowych, ds. klimatu i zarządzania funduszami.

Ministerstwem aktywów państwowych pokieruje wicepremier Jacek Sasin. Przejmie on nadzór nad większością spółek Skarbu Państwa. Trafi tam m.in. nadzór nad spółkami energetycznymi i górniczymi, który leżał w gestii likwidowanego ministerstwa energii. Jak oświadczył Morawiecki, nowe ministerstwo ma nawiązywać do niegdysiejszego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Z administracji rządowej znika resort inwestycji i rozwoju. W nowej strukturze rządu nie ma też miejsca na ministerstwo przedsiębiorczości i technologii, którym kierowała Jadwiga Emilewicz. Emilewicz zachowa jednak tekę ministra w nowym resorcie rozwoju. Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że ministerstwu temu będą podlegały także m.in. dawne regulacyjne części ministerstwa gospodarki, czy dawnego ministerstwa rozwoju. Dodatkowo ministerstwo to obejmie też działy budownictwo i turystyka.

Ministerstwem Finansów pokieruje Tadeusz Kościński. Od lipca był on wiceministrem w tym resorcie odpowiedzialnym za politykę podatkową. Kościński ma też doświadczenie w resorcie przedsiębiorczości i technologii, gdzie od stycznia 2018 r. współpracował - jako wiceminister - z Jadwigą Emilewicz oraz w resorcie rozwoju, gdzie wcześniej także był wiceministrem.

Andrzej Adamczyk pozostał ministrem infrastruktury, pełnił on już tę funkcję w poprzednim rządzie Mateusza Morawieckiego.

Reklama

Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została Marlena Maląg.

Zmiany czekają Ministerstwo Środowiska. Co prawda resort ten pozostanie na mapie ministerstw pod dotychczasową nazwą, ale będzie z niego wydzielone nowe ministerstwo, ds. klimatu. Częścią, która obejmie Lasy Państwowe, łowiectwo, parki narodowe i edukację w zakresie ochrony środowiska, docelowo ma pokierować Michał Woś, powołany w piątek na członka RM.

Cała sfera zewnętrzna dotychczasowego ministerstwa środowiska dotycząca klimatu, a także wypełniania poziomów Odnawialnych Źródeł Energii w naszym miksie energetycznym, problematyki obniżania emisji CO2, trafi do resortu ds. klimatu, którym pokieruje Michał Kurtyka. Jak dodał, w kompetencjach nowego ministerstwa będą znajdowały się również takie obszary, jak program Czyste Powietrze, program Mój Prąd, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz gospodarka odpadami.

Rozwiązane zostało Ministerstwo Energii w dotychczasowym kształcie. Nowym resortem na mapie będzie natomiast Ministerstwo Zarządzania Funduszami, którym pokieruje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, dotychczasowa wiceminister inwestycji i rozwoju. Za resort rolnictwa w dalszym ciągu odpowiedzialny będzie Jan Krzysztof Ardanowski. Ministerstwem cyfryzacji w dalszym ciągu kieruje Marek Zagórski. Ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej jest dotychczasowy szef tego resortu Marek Gróbarczyk.