Za odrzuceniem ustawy opowiedziało się 5 senatorów, 2 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Reklama

O odrzucenie ustawy wnioskował wiceprzewodniczący komisji senator Leszek Czarnobaj (KO). Argumentował to m.in. wątpliwościami związanymi z przewidzianymi w ustawie przepływami finansowymi.

Poseł Tadeusz Cymański (PiS) apelował o szukanie porozumienia i wskazywał na możliwość np. przyjęcia poprawki, która by gwarantowała, że wszystkie środki pochodzące z tzw. daniny solidarnościowej od najbogatszych były przeznaczane na rzecz osób z niepełnosprawnością. Taka poprawka zgłoszona przez Senat przy zrozumieniu rządu byłaby na pewno jakimś poprawieniem tej sytuacji – powiedział.

Porządkujemy znowelizowaną ustawę o Funduszu Solidarnościowym, żeby była zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych, a nie żeby ograniczyć wydatki na 13. emerytury – zapewnili w środę senatorowie Kazimierz Kleina, Leszek Czarnobaj (obaj KO) i Jan Filip Libicki (Koalicja Polska-PSL-Kukiz'15) na wspólnym briefingu.

Jesteśmy przeciwnikami takiego sposobu załatwienia sprawy, która społecznie jest słuszna, a więc oczywiście nie zamierzamy doprowadzić do tego, aby emeryci nie otrzymali swojej 13. emerytury, żeby mieliby zwrócić tę 13. emeryturę, natomiast sposób, w jaki rząd próbuje załatwić tę sprawę, przesuwając pieniądze z Funduszu Solidarnościowego do FUS, po to tylko, żeby uniknąć tak zwanej stabilizacyjnej reguły wydatkowej, uważamy za wadliwe i szkodliwe z punktu widzenia formalnego – oświadczył Kleina.

Źródłem przychodów SFWON jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 r. od dochodów uzyskanych w 2019 r.

Wcześniej we wtorek podzieleni w sprawie tej ustawy byli członkowie senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej. Nie poparli oni wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek, a w głosowaniach nad poszczególnymi zmianami opowiedzieli się m.in. za poprawką proponowaną przez senatora Jana Filipa Libickiego. Ostatecznie jednak, podczas głosowania nad ustawą z poprawkami, był remis - dwóch senatorów opowiedziało się za, dwóch było przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją uchwaloną przez Sejm, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów. Z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Nowelizacja przewiduje, że pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu Solidarnościowego. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej.