CBOS zadał ankietowanym pytanie: "Gdyby mógł/mogła Pan(i) głosować na kandydata jeszcze jednej partii/bloku partii, to który wybrał(a)by Pan(i) jako drugi".

Reklama

16 proc. badanych na tak postawione pytanie odpowiedziało, że na kandydata PSL-Koalicja Polska, 9 proc. - Koalicji Obywatelskiej, 8 proc. - Nowej Lewicy, 5 proc. - Lewicy Razem, po 4 proc. - PiS i Konfederacji. 1 proc. odpowiedział, że nie ma takiego kandydata, a 47 proc. badanych odpowiedziało, że nie ma takiego kandydata, a 6 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

CBOS zapytał również ankietowanych o to, na kandydata której partii/bloków partii na pewno by nie głosowali. Na tak postawione pytanie 36 proc. badanych wskazało kandydata PiS, 32 proc. kandydata KO, 21 proc. na kandydata Konfederacji, 18 proc. na kandydata Nowej Lewicy, 10 proc. na kandydata Lewicy Razem, 8 proc. na kandydata PSL-Koalicji Polskiej. 5 proc. badanych na tak postawione pytanie wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", 8 proc. wskazało, że "nie ma takiego kandydata" i nikt nie wskazał innego ugrupowania.

CBOS podkreślił, że wyniki badania przeprowadzonego przez drugie pytanie nie sumują się do 100 proc. ponieważ każdy ankietowany mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Sondaż został przeprowadzony metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 9-16 stycznia 2020 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski oraz w dniach 6–16 lutego 2020 roku na liczącej 958 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.