Dzięki nowym przepisom VIP-y i ich rodziny skorzystają z pomocy lekarskiej "niezwłocznie” i "bez skierowania” - pisze 'Wirtualna Polska".

Reklama

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów pojawił się na stronach Kancelarii Premiera 5 marca, a więc dzień po tym, jak minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał, że w Polsce zdiagnozowano jeden przypadek pacjenta z koronawirusem.

Nowe przepisy mają obejmować prezydenta Polski, marszałka sejmu, marszałka senatu, prezesa rady ministrów, ich małżonków oraz członków rodzin będących na ich utrzymaniu.

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, poprzedni zakres świadczeń opieki zdrowotnej "był nieadekwatny do potrzeb tych osób”. - Nie uwzględnia leczenia szpitalnego, świadczeń w zakresie opieki specjalistycznej, ratownictwa medycznego oraz pomocy doraźnej, świadczeń lekarza dentysty – piszą autorzy projektu.

Wcześniejsze przepisy mówiły o "nagłym zachorowaniu, urazie, wypadku, zatruciu lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego”.

Nowe mówią o tym, by m.in. w przypadku nagłego zachorowania osobom uprawnionym przysługiwało prawo do: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego, ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej.