W badaniu zadano pytanie o udział w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę. 36,8 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 13,5 proc – "raczej tak".

Reklama

Odmiennego zdania było nieco mniej badanych – 27,6 proc. odpowiedziało na to pytanie – "zdecydowanie nie", a 18,6 proc. – "raczej nie". Z kolei odpowiedzi "nie wiem/ trudno powiedzieć" udzieliło 3,5 proc. badanych.

IBRiS zapytał też badanych o poparcie dla partii politycznych. Na czele z dużą przewagą nad resztą stawki znalazła się Zjednoczona Prawica (tworzą ją PiS, Porozumienie i Solidarna Polska), na którą zagłosowałoby 37,7 proc. badanych.

Drugie miejsce w badaniu zajmuje Koalicja Obywatelska, składająca się z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Zielonych, którą poparłoby 15,6 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu znalazła się Koalicja Polska PSL-Kukiz'15 z poparciem 12,8 proc. A na czwarte miejsce wysunęła się Konfederacja, która uzyskała w sondażu wynik 8,7 proc. Wyprzedziła w ten sposób Lewicę, dla której poparcie zadeklarowało 8,2 proc. badanych. Ponad 15 proc. ankietowanych nie jest w stanie wskazać partii, na którą by oddało swój głos.

Badanie przeprowadzono 8-9 maja na grupie 1100 osób metodą telefonicznych, standardowych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).