CBOS po dwóch miesiącach przerwy związanych z pandemią koronawirusa ponownie poprosił ankietowanych o ocenę prezydentury obecnego prezydenta Andrzeja Dudy oraz ocenę pracy obu izb parlamentu.

Reklama

Z badania przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca wynika, że od marca o 3 pkt proc. pogorszyły się notowania głowy państwa. Do zadowolonych z prezydentury Andrzeja Dudy zalicza się obecnie ponad połowa Polaków – 55 proc. Negatywnie o jego prezydenturze wypowiada się 39 proc. Polaków, co oznacza wzrost o 2 pkt procentowe.

Pozytywnie o prezydenturze obecnej głowy państwa wypowiadają się badani popierający Prawo i Sprawiedliwość, deklarujący prawicowe poglądy oraz zaangażowani w praktyki religijne, szczególnie uczestniczący w nich kilka razy w tygodniu, a ponadto starsi ankietowani (55+), mieszkańcy wsi, mający wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe, z gospodarstw domowych o niskich dochodach per capita (poniżej 1500 zł).

Negatywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się elektorat ugrupowań opozycyjnych, szczególnie częste są takie opinie wśród potencjalnych wyborców Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

Respondenci zadowoleni z prezydentury Andrzeja Dudy w ogromnej większości - 85 proc. - zamierzają oddać na niego głos w nadchodzących wyborach prezydenckich. Nieliczni spośród nich planują zagłosowanie na niezależnego kandydata Szymona Hołownię - 2 proc., kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka – 2 proc., Kandydata PSL Władysława Kosiniaka- -Kamysza -2 proc., kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego – 1 proc. lub kandydata Lewicy Roberta Biedronia – 1 proc.

Z kolei wśród niezadowolonych z działalności głowy państwa najwyższym poparciem cieszy się Rafał Trzaskowski - 42 proc., a w drugiej kolejności Szymon Hołownia – 24 proc. Rzadziej wskazywani są: Krzysztof Bosak – 8 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz – 8 proc, Robert Biedroń - 4 proc, a sporadycznie – sam Andrzej Duda - 1 proc. i Paweł Tanajno - 1 proc.

CBOS zwraca uwagę, że od poprzedniego badania przeprowadzonego w marcu wyraźnie pogorszyły się notowania obu izb parlamentu - Sejmu i senatu.

Obecnie dobrze pracę posłów ocenia 31 proc. badanych, co oznacza spadek o 6 pkt procentowych. Natomiast źle o działalności Sejmu wyraża się 55 proc. ankietowanych (wzrost o 8 pkt procentowych).

Pozytywną opinię o działalności Senatu wyraża 32 proc. badanych (spadek o 3 pkt procentowe). Niezadowolonych z działalności izby wyższej jest 50 proc. Polaków (wzrost o 6 pkt procentowych).