W wyborach prezydenckich, które odbędą się 28 czerwca, Polacy za granicą będą mogli zagłosować w jednej ze 169 komisji obwodowych. W niektórych krajach ze względów epidemicznych istnieje możliwość głosowania wyłącznie drogą korespondencyjną, w innych wyłącznie bezpośrednio, a część krajów dopuszcza obie formy głosowania.

Reklama

Podczas środowego posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i UE wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, który przedstawiał informacje o utworzonych obwodach za granicą, był pytany o kwestię udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych przedstawicieli poszczególnych komitetów wyborczych.

Przewodniczący komisji, senator KO Bogdan Klich podkreślił, że KO odczekuje od MSZ umożliwienia udziału przedstawicieli komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego.

Klich poinformował, że w części komisji taki udział przedstawicielom komitetu Trzaskowskiego nie został zapewniony, co - jak ocenił - jest "skandaliczne". Senator KO wymienił listę wspomnianych obwodowych komisji, wśród których znalazły się komisje w Rzymie, na Sycylii, w Brukseli, Budapeszcie, Sydney, Madrycie, Barcelonie, Frankfurcie, Berlinie, Kolonii, Toronto, Montrealu, Hadze, Pradze, Luksemburgu, Chicago, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Houston.

To rzeczywiście świadczy o dyskryminacyjnym podejściu konsulów w tych krajach. Chcę podkreślić to, że w wielu innych krajach, jak we Francji czy w Wielkiej Brytanii te wnioski zostały uwzględnione, ale w tych wspomnianych krajach (...) te wnioski przez konsulów nie zostały uwzględnione - mówił szef komisji.

To jest rzecz, która burzy nastroje i powoduje duże emocje wśród Polonii w krajach przeze mnie wymienionych, więc proszę o to, aby decyzję o uzupełnieniu składów komisji obwodowych przeze mnie wymienionych zostały szybko podjęte - dodał Klich.

Reklama

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk odpowiedział, że "sprawa jest na tyle bulwersująca", że poprosi o listę tych krajów na piśmie.

Poproszę o informacje, a najlepiej skan albo mail do wiadomości czy w innej formie, zawierający to zgłoszenie, które zostało wysłane, a nie zostało zaakceptowane. Musiała być jakaś formalna odmowa ze strony konsula, na piśmie jej nie mam - mówił Wawrzyk

To jest sytuacja niedopuszczalna, dlatego nie chcielibyśmy być gołosłowni i musimy mieć w związku z tym, aby podjąć konkretne działania, konkretne, pisemne dowody, o które proszę i podejmiemy te działania - zapewniał.

Wiceszef MSZ zaznaczył, że należy odróżnić sam fakt zgłoszenia od przyczyn, dlaczego do rejestracji nie doszło.

W odpowiedzi szef senackiej komisji spraw zagranicznych poinformował, że KO oczekuje uzupełnienia członków komisji o przedstawicieli komitetu Trzaskowskiego, którzy "zostali zgłoszeni w sposób prawidłowy". Jak dodał Klich chodzi o zgłoszenia przekazane przez pełnomocnika komitetu Trzaskowskiego drogą mailową, potwierdzone i wysłane w terminie - do 12 czerwca 2020 r.

Klich poinformował, że po posiedzeniu komisji przekaże wiceministrowi spraw zagranicznych listę osób zgłoszonych i nieuwzględnionych.

Tym niemniej traktujemy pierwotne odmowy ze strony niektórych spośród naszych dyplomatów jako dyskryminujące w stosunku do tego komitetu wyborczego - mówił senator KO.

Według danych MSZ przekazanych PAP we wtorek wieczorem chęć głosowania za granicą w wyborach prezydenckich zgłosiło dotychczas ok. 380 tys. Polaków.

Zgodnie z informacjami polskiego resortu dyplomacji w 21 krajach głosowanie będzie odbywało się wyłącznie korespondencyjnie, w 14 krajach wyłącznie osobiście, w 52 krajach będą możliwe obie metody głosowania, a w sześciu krajach Polacy w ogóle nie będą mogli zagłosować.

We wszystkich obwodach za granicą głosowanie w wyborach prezydenckich odbędzie się w niedzielę 28 czerwca w godz. 7-21, z wyjątkiem obwodów do głosowania utworzonych w krajach Ameryki Płd. i Ameryki Płn., gdzie odbędzie się ono w sobotę 27 czerwca w godz. 7-21 czasu lokalnego.

Jeśli żaden z kandydatów w pierwszej turze wyborów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wówczas - 12 lipca - odbędzie się druga tura wyborów.