Dobrze działalność premiera Morawieckiego oceniło 52,6 proc. badanych przez IBRIS, z czego 20,1 proc. wybrało odpowiedź "bardzo dobrze", 12,2 proc. - "dobrze", a 20,3 proc. - "raczej dobrze".

Reklama

Działalność szefa rządu źle ocenia 43,6 proc. respondentów, z czego 20,5 proc. zdecydowanie źle, 8,4 proc. - źle, a 14,7 proc. raczej źle. 3,8 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

Według sondażu, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, podobnie oceniali premiera. "Dokładnie 50 proc. kobiet ma o jego działalności dobre zdanie, a 43 proc. - złe (7 proc. nie miało zdania). Wśród mężczyzn jest podobnie - 55 proc. dobrze ocenia Morawieckiego, a 44 proc. - źle (1 proc. niezdecydowanych)" - podkreślono.

Reklama

Z badania wynika też, że osoby młode są raczej niezadowolone z tego, jak pracuje premier. "Wśród osób w wieku 18-24 tylko 30 proc. ocenia go dobrze, a aż 70 proc. źle" - czytamy.

Natomiast w grupie respondentów w wieku 25-29 lat, 85 proc. oceniło działalność Morawieckiego dobrze, z czego 0 proc. zdecydowanie dobrze, 13 proc. dobrze i 72 proc. raczej dobrze. Źle pracę premiera oceniło 11 proc. badanych z tej grupy. - W kolejnych grupach wiekowych średnio poparcie dla premiera jest zaskakująco równo podzielone. Dobrze ocenia go ok. 50 proc. respondentów, niewiele mniej ma o jego pracy złe zdanie - podał portal.

Spośród mieszkańców wsi 68 proc. ankietowanych dobrze oceniło działalność szefa rządu. Pozytywnie na jego pracę patrzą też mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców. Z kolei w średnich miastach - od 50 tys. do 250 tys. mieszkańców - 58 proc. badanych oceniło premiera źle. Podobnie jest w dużych miastach i metropoliach - zaznaczono.

Reklama

"Premiera popierają też głównie osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub średnim nieukończonym (78 proc.), a negatywnie oceniają go głównie ci z podstawowym (72 proc.). Wśród osób z wyższym wykształceniem popiera go 37 proc. badanych, a ocenia źle - 56 proc. respondentów" - podano.

Jak zaznaczono, wśród osób, które popierają Morawieckiego, 51 proc. pobiera świadczenie 500 plus na dziecko, 57 proc. na dwoje dzieci, a aż 81 proc. na troje lub więcej. "Przeciwnicy premiera również korzystają z 500 plus, ale jest to mniejsza skala - na jedno - 44 proc., na dwoje - 40 proc., a na troje lub więcej - jedynie 19 proc." - czytamy.

Negatywnie oceniają premiera studenci (74 proc.), raczej pozytywnie osoby na umowie o pracę (57 proc.), a także na umowie o dzieło i na zleceniu (73 proc.). Natomiast emeryci i renciści rzadko dawali mu ocenę złą. "Podobnie ci, którzy prowadzą gospodarstwo domowe lub rolne. Natomiast sto procent osób na urlopie macierzyńskim i wychowawczym oceniło go źle. Wśród bezrobotnych ma raczej spore poparcie - aż 68 proc. osób" - podkreślono.

Według sondażu źródłem aktualnych informacji o Polsce i świecie tych, którzy popierają premiera, są Wiadomości TVP (70 proc.), kanały informacyjne TVP Info (74 proc.), a dzienników i tygodników te osoby niemal nie czytają.

Natomiast ci, którzy oceniali Morawieckiego negatywnie, oglądają głównie Fakty TVN (62 proc.) i kanały informacyjne TVN24 (72 proc.). Czytają też prasę (dzienniki - 66 proc., tygodniki - 53 proc.). "Obie grupy niemal po równo korzystają też z takich źródeł jak portale internetowe i media społecznościowe" - zaznaczono.

Premiera popierają wierzący i praktykujący (82 proc. badanych). Niewierzący oceniają go źle (88 proc.). Popierający szefa rządu określają swoje poglądy jako prawicowe (85 proc.), niepopierający - jako lewicowe (91 proc.).

Zwrócono też, uwagę, że w ostatnich wyborach do Sejmu ci, którzy premiera popierają, głosowali głównie na PiS, ale część tej grupy swój głos oddała też na KO (15 proc.) oraz na Lewicę (22 proc.).

Wśród niepopierających działalności Morawieckiego żadna z osób nie oddała głosu na PiS - głosowali na KO (83 proc.), Lewicę (78 proc.), ale też na PSL i ugrupowanie Kukiz'15 (52 proc.), a także na Konfederację (41 proc.)

Sondaż IBRIS został przeprowadzony w dniach 24-25 lipca 2020 roku na reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych Polaków. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).