Uważamy, że powołanie Stanisława Gawłowskiego na przewodniczącego to jest skandaliczna decyzja. Najbardziej skompromitowany senator, z siedmioma bodajże zarzutami korupcyjnymi, słynna afera melioracyjna i taki człowiek zostaje przewodniczącym nadzwyczajnej komisji - powiedział Marek Pęk PAP.

Reklama

Nie przesądzam o jego winie, ale czym innym jest domniemanie niewinności, a czym innym utrzymanie pewnego najwyższego standardu, jeśli chodzi o piastowanie wysokich funkcji państwowych. Funkcja przewodniczącego komisji to jest już naprawdę zaszczyt i ogromna odpowiedzialności - dodał.

Dlatego, jak zaznaczył, senatorowie PiS występują z tej komisji. - Senator Gawłowski będzie mówił tylko do siebie i swoich kolegów - powiedział Pęk.

Stanisław Gawłowski, członek PO i niezrzeszony senator z Koszalina, został w środę wybrany na przewodniczącego senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Senatorowie PiS protestują przeciw jego wyborowi, wskazując m.in na wątek tzw. afery melioracyjnej. Według Prokuratury Krajowej, kołobrzeski przedsiębiorca Bogdan K. miał wręczyć Gawłowskiemu w charakterze łapówki 100 tys. zł, a także wartą ponad 200 tys. zł nieruchomość w Chorwacji. W zamian ówczesny wiceminister środowiska (funkcję tę pełnił od listopada 2007 roku do czerwca 2015 r.) miał oferować mu "przychylność, poparcie i pomoc" w kontaktach z przedstawicielami Zarządu Melioracji, organizującymi przetargi na wielomilionowe kontrakty.

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie i opracowywanie spraw dotyczących: neutralności klimatycznej, bioróżnorodności, gospodarki w obiegu zamkniętym, strategii przemysłowej na rzecz klimatu, inteligentnego i zrównoważonego transportu, adaptacji do zmian klimatu, w tym ochrony przed powodzią i suszą.

Ponadto w gestii tej komisji są: sprawy strategii „od pola do stołu”, udziału w kształtowaniu polityki klimatycznej, wdrażania polityki klimatycznej w Polsce, efektywności energetycznej, rozwoju i wspierania odnawialnych źródeł energii, społeczno-ekonomicznych aspektów transformacji klimatycznej, edukacji klimatycznej, finansowania w zakresie ochrony powietrza i transformacji klimatycznej, zagospodarowania wykorzystywanych do wytwarzania energii surowców naturalnych oraz ochrony powietrza. Liczy ona 43 senatorów.