Na posiedzeniu sejmowej komisji odbyło się w piątek pierwsze czytanie poselskiego, zgłoszonego przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt z jedną poprawką przyjęto głosami 26 posłów, przeciwko było 21, nikt się nie wstrzymał. Wcześniej przeciwko odrzuceniu projektu w I czytaniu, o co wniosła posłanka KO Monika Wielichowska, opowiedziało się 27 posłów, za odrzuceniem było 17 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Reklama

Komisja odrzuciła także wniosek formalny o odroczenie prac nad projektem ustawy. Złożyła go wiceprzewodnicząca komisji Krystyna Skowrońska, która przypomniała m.in., że projekt decyzją większości sejmowej nie wszedł do porządku trwających obrad izby. Jej zdaniem projekt ten "wszedł do komisji tylnymi drzwiami" i nie ma powodu ani pośpiechu, aby go procedować. Za przerwaniem prac opowiedziało się 18 posłów, przeciwko było 27.

Podczas prac posłanka Wielichowska wniosła o zmianę tytułu ustawy na "ustawę o zmianie ustawy o bezkarności władzy". Zarówno tę, jak i kolejną poprawkę dotyczącą skreślenia artykułu pierwszego projektu ustawy odrzucono większością głosów.

W artykule tym zawarty jest przepis - w nowelizowanej ustawie to art. 10d - iż "nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione". Przyjęto natomiast poprawkę zgłoszoną przez posła PiS Zdzisława Sipierę, która ma charakter legislacyjny.