Ogłoszenie o konkursie, o którym w ubiegłym tygodniu informowała PAP, ukazało się we wtorek w Biuletynie Informacji Publicznej IPN. Procedura, którą będzie prowadziło Kolegium IPN, będzie miała dwa etapy, a po wyłonieniu kandydata - zgodnie z ustawą - prezesa IPN powoła Sejm pod warunkiem zgody Senatu.

Reklama

Instytut Pamięci Narodowej to największa w Polsce instytucja naukowo-archiwalna, która zajmuje się historią Polski w latach 1917-1990. Kadencja obecnego prezesa IPN Jarosława Szarka - po pięciu latach kierowania przez niego Instytutem - minie w lipcu.

Kandydat na prezesa IPN

Kandydat na prezesa IPN musi m.in. posiadać stopień naukowy co najmniej doktora; nie może to być osoba, która pracowała lub współpracowała z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa. Pierwszy etap konkursu ma niejawny charakter.

Publiczne przesłuchanie kandydatów na prezesa IPN, podczas którego zaprezentują oni własną koncepcję funkcjonowania IPN i odpowiedzą na pytania członków IPN, odbędzie się - jak wynika z komunikatu - 27 kwietnia. Następnie Kolegium IPN podejmie uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa IPN w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Uchwała ta następnie zostanie skierowana do Sejmu, gdzie kandydata najpierw oceni sejmowa komisja.