Respondentom zadano pytanie, "Jak powinna zachować się opozycja w głosowaniu nad Funduszem Odbudowy".

Reklama

Wyniki sondażu: opozycja jednym głosem z PiS

66,3 proc. respondentów odpowiedziało, że opozycja powinna "zagłosować razem z PiS, umożliwiając ratyfikację i utworzenie funduszu"; 20,5 proc. odpowiedziało, że opozycja powinna "wstrzymać się od głosu, jeżeli nie zostaną spełnione jej warunki dotyczące rozdziału pieniędzy", 2,7 proc. respondentów uważa natomiast, że powinna "zagłosować wraz z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry przeciwko ratyfikacji".

10,5 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi: "nie wiem".

Reklama

Sondaż został przeprowadzony w 24 i 25 kwietnia metodą CATI na próbie 1100 respondentów.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększenia zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy. Podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO) - dokument taki musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.