Sejm przyjął we wtorek wieczorem ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE dotyczącą Funduszu Odbudowy. "Za" opowiedziało się 290 posłów (w tym 46 z 47 posłów Lewicy), przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu.

Reklama

Po głosowaniu Michał Szczerba ocenił: 30 lat temu Jarosław najlepsze swoje interesy zrobił z ludźmi PZPR i z TW. Historia zatoczyła koło – dodał też na TT.

Fundusz Odbudowy

Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia ub. roku w sprawie systemu zasobów własnych przez wszystkie kraje członkowskie jest potrzebna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł. W ramach samego Funduszu Polsce przypada około 58 mld euro (250 mld zł.).

Każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W poniedziałek po południu dokumenty związane z KPO zostały oficjalnie złożone w Komisji Europejskiej.