We wtorek portal RMF FM poinformował o tym, że najwyżsi rangą członkowie kierownictwa policji otrzymali "pokaźne dodatki do uposażeń". Z ustaleń portalu wynika, że chodzi o jednorazowe kwoty w wysokości od prawie 5 tys. do kilkunastu tys. złotych.

Reklama

Już wystąpiłem do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego o znaczne zwiększenie kwot na dodatki i premie dla policjantów pozostających na stanowiskach wykonawczych za pierwsze półrocze tego roku - poinformował szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Nagrody motywacyjne

Przed kilkoma miesiącami w rozmowie z portalem Infosecurity24.pl szef KGP gen. insp. Jarosław Szymczyk informował o uruchomieniu w skali kraju 30 mln zł z pieniędzy, które zostały zaoszczędzone na wakatach. Pieniądze są przeznaczane na nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy policji. Jest to związane z nieuruchomieniem w tym roku funduszu nagród. Z wyliczeń wynika, że pieniądze wystarczą na wypłaty premii w wysokości nieco ponad 300 zł na osobę.

Wystąpiłem oficjalną drogą do ministra Mariusza Kamińskiego o znaczne zwiększenie tej kwoty. Myślę co najmniej o kilkakrotności tej sumy - powiedział PAP szef policyjnych związkowców Rafał Jankowski. "Minister raczej współpracuje ze związkami zawodowymi, mam nadzieję, że pozytywnie odniesie się do tego, o co go proszę" - dodał.

Z informacji RMF FM wynika, że najwięcej pieniędzy otrzymało kierownictwo Komendy Głównej Policji. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal, szef policji dostał ponad 15 tys. zł, a jego zastępcy po 15 tys. zł.

Z kolei, jeśli chodzi o komendy wojewódzkie, szef policji wydał decyzję o tymczasowym podwyższeniu dodatków funkcyjnych w styczniu, lutym i marcu komendantom, wicekomendantom i naczelnikom. Pieniądze dla komendantów to jednorazowe kwoty nawet 10 tysięcy złotych, dla ich zastępców i naczelników od 4 i pół tysiąca w górę - czytamy.