Rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka poinformował, że nagrody przyznano w związku z licznymi, dodatkowymi zadaniami, które realizują policjanci podczas stanu epidemii w Polsce. Kierownictwo Policji podjęło decyzję o wyróżnieniu policjantów stanowisk podstawowych, przeznaczając na to kwotę aż 54 mln z budżetu Policji - podkreślił. Dodał, że wyróżnionych kwotami od 1000 zł brutto zostało 53 tys. szeregowych policjantów.

Reklama

Ponadto wszystkim policjantom na stanowiskach wykonawczych zostanie wypłacony ekwiwalent za przepracowane nadgodziny, na co z budżetu policji przeznaczono 140 mln zł.

Kierownictwo polskiej Policji jest świadome, że policjanci - pełniąc służbę w sanitarnych punktach kontrolnych, na granicy Państwa czy dokonując sprawdzeń osób skierowanych na kwarantannę - wykonują swoje obowiązki z narażeniem własnego zdrowia i życia. Warto przypomnieć, że aż ponad 7 milionów razy sprawdzano już osoby poddane kwarantannie - czytamy w stanowisku rzecznika KGP.

Zdaniem Ciarki, dodatkowe obowiązki policjantów wykonywane przez nich z narażeniem zdrowia, niewątpliwie zasługują na wyróżnienie. Policjanci w tym czasie wielokrotnie rezygnowali z zaplanowanych urlopów, a ci, którzy musieli być objęci kwarantanną, natychmiast po jej zakończeniu wracali do służby, aby wesprzeć koleżanki i kolegów - wskazał.

Od początku wprowadzenia stanu epidemii polscy policjanci na zasadzie wielokrotności wykonali aż 1 727 796 służb związanych tylko i wyłącznie ze zwalczaniem pandemii niezależnie od sprawdzeń osób w kwarantannie - podkreślił rzecznik KGP.

Zaznaczył przy tym, że wszystkie środki finansowe przyznane policjantom pochodzą z budżetu polskiej policji i nie wymagały pozyskania funduszy z innych źródeł.

O nagrodach dla policjantów za służbę podczas epidemii koronawirusa jako pierwszy napisał portal RMF.