W środę wieczorem zakończyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Politycznego PiS w nowym składzie, który - jak przypomniała na briefingu rzeczniczka PiS - został wybrany przez Radę Polityczną na początku lipca, kiedy to odbył się kongres PiS.

Reklama

Fogiel z nową funkcją

Czerwińska poinformowała, że w środę podjęto kilka uchwał, m.in. Komitet Polityczny PiS zaakceptował dotychczasowy regulamin, który będzie dalej obowiązywał. Pozostałe uchwały dotyczyły wyboru organów i funkcji statutowych.

- Jeśli chodzi o reprezentację finansową, czyli o te osoby, które mają pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli, to tutaj się nic nie zmieniło - powiedziała Czerwińska. Poinformowała, że została powołana nowa funkcja - sekretarz do spraw międzynarodowych, którym został poseł Fogiel.

- Jeśli chodzi o rzeczników dyscyplinarnych, to tutaj zostały trzy osoby: senator Maria Koc, poseł Karol Karski oraz poseł Leonard Krasulski. Jeśli chodzi o funkcje rzecznika i zastępcy, to tutaj również nic się nie zmieniło. A sekretarzem Komitetu Politycznego został pan Piotr Milowański - powiedziała Czerwińska.

Rzeczniczka dodała, że podczas obrad Komitetu Politycznego PiS "toczyła się bardzo interesująca dyskusja, która dotyczyła kwestii, które już poruszaliśmy podczas kongresu, także tych kwestii statutowych".