Na początku lipca posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, w którym wskazano, że "koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Przedstawicielem wnioskodawców jest Marek Suski.

Reklama

Porozumienie, wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy zapowiadało, że nie poprze projektu w obecnym kształcie; zapowiada też złożenie poprawki. Poprzemy tę ustawę tylko pod warunkiem, że zaakceptowana zostanie poprawka przygotowana przez Porozumienie, rozszerzająca krąg państw, z których podmioty gospodarcze mogę mieć większościowy udział w polskich mediach na kraje OECD, w tym Stany Zjednoczone - zapowiedział szef partii wicepremier Jarosław Gowin.

Suski: Liczbę, że Jarosław Gowin i część opozycji zagłosuje za

Liczę na to, że Jarosława Gowin i część opozycji zagłosuje za tym (projektem), bo to jest dobre rozwiązanie chroniące Polskę przed zagranicznymi, nieuzasadnionymi tak wielkimi wpływami w mediach, i to powinno być przede wszystkim brane pod uwagę - mówił Suski w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Jak dodał, wszystkim powinno zależeć na tym, aby "Polska była krajem suwerennym, w którym wpływy głównie są w naszym kraju". media nasze polskie, a nie zagraniczne, które kształtują opinię publiczną, czy to w kierunku rosyjskim, niemieckim, amerykańskim, jakimkolwiek. Bo tu jest nasza Polska i tutaj powinno być tak, że to Polacy powinni głównie decydować o naszych sprawach a nie zagranica - oświadczył poseł.

W debacie publicznej często padają oceny, że projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji jest skierowany przeciwko stacji TVN, która obecnie jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.

We wtorek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska pytana przez dziennikarzy w Sejmie, czy na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu będzie rozpatrywany poselski projekt tzw. ustawy medialnej odparła, że "na ten moment tak, takie są plany co do tej ustawy".