Jak podał portal, podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 10,6 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.).

Reklama

Z kolei Konfederacja i Lewica mogą liczyć na 8 proc. poparcia. "W przypadku pierwszej formacji to wzrost o ponad dwa punkty procentowe, a drugiej - o ponad jeden punkt" - czytamy.

Zgodnie z sondażem, poza Sejmem znalazłaby się PSL-Koalicja Polska, na które oddanie głosu zadeklarowało 4,4 proc. respondentów.

Odpowiedź "nie wiem" wybrało 6,4 proc. ankietowanych.

Reklama

Co jeszcze pokazał sondaż?

Jak wynika z sondażu, udział w głosowaniu zadeklarowało 58,5 proc. respondentów, to wzrost o 6 pkt proc. "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 40,2 proc. ankietowanych, a "raczej tak" - 18,3 proc.

Innego zdania jest 37,6 proc. badanych. Odpowiedź "raczej nie" wybrało 10,3 proc., a 27,3 proc. - "zdecydowanie nie". 3,9 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie, czy wybiera się na wybory - czytamy.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 27 sierpnia 2021 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.