W poniedziałek końca dobiegły kadencje dotychczasowych prezesów: Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskiego oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józefa Iwulskiego.

Zmiany w Sądzie Najwyższym

W drugiej połowie kwietnia zgromadzenie sędziów Izby Pracy SN wyłoniło troje kandydatów na nowego prezesa Izby; kandydatami zostali sędziowie: Bohdan Bieniek, Jolanta Frańczak i Piotr Prusinowski. Lista tych kandydatów została przedstawiona prezydentowi.

Z kolei w końcu czerwca zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej miało wyłonić trzech kandydatów na stanowisko nowego prezesa tej Izby. Jednak zgromadzenie przegłosowało wniosek o odroczenie posiedzenia "do czasu zakończenia postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE".

Reklama

"Pragnę wyrazić zażenowanie faktem podjęcia 29 czerwca br. przez Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej SN, zwołane w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Prezesa SN kierującego jej pracami, decyzji o odroczeniu posiedzenia" - napisała wtedy I prezes SN Małgorzata Manowska.

Zgodnie z ustawą o SN, prezes tego sądu kierujący pracami danej Izby "jest powoływany przez Prezydenta RP, po zasięgnięciu opinii I prezesa SN, na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby SN i może zostać ponownie powołany tylko dwukrotnie". "Osoba powołana na stanowisko prezesa SN może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego SN" - stanowi ustawa.

Natomiast, jeśli kandydaci na stanowisko prezesa Izby nie zostali wybrani zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, prezydent powierza wykonywanie obowiązków prezesa wskazanemu przez siebie sędziemu tej Izby.

SN przypomniał w komunikacie, że sędzia Zawistowski pełnił funkcję prezesa Izby Cywilnej od 30 sierpnia 2016 r., z kolei sędzia Iwulski pełnił funkcję prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych od 18 sierpnia 2016 r.