Komisja sprawiedliwości pracuje od początku kwietnia br. nad dwoma projektami zmian w ustawie o SN - prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący.

Reklama

We wtorek szef komisji Marek Ast (PiS) na początku posiedzenia komisji, które miało być poświęcone projektowi nowelizacji ustawy o księgach wieczystych, przedstawił wniosek o rozszerzenie obrad o punkt dotyczący zmian w przepisach o SN.

Przeciwko takiemu wnioskowi opowiedzieli się posłowie opozycji, którzy wskazywali, że tak nagłe wyznaczenie kontynuacji prac nad ważnym projektem nie jest zgodne z sejmowym regulaminem.

Reklama

Posłanka Dolniak złożyła wniosek o przesunięcie tych prac na środę. Wniosek poparło 14 członków komisji, przeciw było 11, zaś czterech wstrzymało się od głosu.

Na wniosek posłanki Dolniak ogłosiliśmy przerwę do jutra. Tak więc w środę o godz. 10.30 będziemy pracowali nad projektem i zgłoszonymi poprawkami. Ale takie sytuacje z rozszerzeniem porządku obrad komisji zdarzały w historii Sejmu, tutaj była kwestia dobrej woli, choć jednocześnie nie widzę żadnego problemu z powodu tego dnia zwłoki - ocenił Ast.

W rozmowie z dziennikarzami mówił, że we wtorek Solidarna Polska wstrzymała się od głosu przy głosowaniu nad wnioskiem o przerwę. Przy wstrzymaniu się SP mamy decyzję komisji o rozpatrzeniu projektu w środę - podkreślił Ast.

Projekt prezydenta zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", dająca każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.

Solidarna Polska do projektu prezydenta złożyła ponad 20 poprawek w dwóch pakietach. Główne z nich dotyczą wykreślenia instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". "Celem poprawki jest realne wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej, poprzez wyeliminowanie niezgodnej z Konstytucją RP procedury badania niezawisłości sędziowskiej po powołaniu sędziego na swój urząd przez prezydenta RP" - uzasadniła SP.