Zełenski wezwał kraje Unii Europejskiej do wdrożenia siódmego pakietu sankcji gospodarczych przeciwko Rosji, zaostrzenia dotychczas nałożonych restrykcji oraz nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE.

Reklama

Kiedy decyzja KE?

Komisja Europejska ma ogłosić decyzję dotyczącą wniosku Ukrainy w tym tygodniu, następnie potrzebna będzie zgoda wszystkich państw członkowskich. Status kandydata to pierwszy krok w długim procesie akcesji - wskazuje agencja Reutera. Nadanie teraz statusu kandydata Ukrainie będzie dowodem, że europejska jedność jest prawdziwa, a europejskie wartości naprawdę działają, a nie są jedynie wymienione w pewnych dokumentach - ocenił Zełenski.

Ukraiński prezydent dodał, że Czesi wiedzą z własnej historii, w tym niemieckiej okupacji podczas II wojny światowej i dekad sowieckiej dominacji po wojnie, jak kończą się kompromisy i ustępstwa wobec tyranii.

Reklama

Osoba, która chce zająć wszystko, nigdy nie zatrzyma się tylko na części tego, czego pragnie - podkreślił Zełenski.