Klub PiS 16 marca złożył projekt uchwały w sprawie obrony dobrego imienia papieża Jana Pawła II; swój projekt złożyli też przedstawiciele PSL. Na początku rozpoczętego w środę posiedzenia Senatu wicemarszałek Marek Pęk (PiS) powiedział, że z ubolewaniem stwierdza, że w porządku obrad nie znalazł się projekt uchwały PiS ws. JP II ani projekt uchwały w sprawie zadośćuczynienia za szkody wyrządzone przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Pęk dodał, że w przypadku projektów uchwał ws. JP II marszałek Grodzki nie nadał nawet numerów druku projektom; z tego powodu nie może nawet złożyć wniosku o poszerzenie porządku obrad o punkt obejmujący rozpatrzenie projektu uchwały PiS.

Reklama

Dwie uchwały w Senacie

Uważam, że jest to postępowanie skandaliczne, bardzo niedemokratyczne, uniemożliwiające debatę w tak ważnej i palącej sprawie, która bulwersuje Polaków (...). To jest sprawa ogólnopolska, 2 kwietnia jest Dzień Papieski, odbędą się liczne marsze wspierające dobre imię Jana Pawła II - argumentował Pęk.

Dodał, że prace nad drugim projektem uchwały - w sprawie odszkodowań za szkody wojenne - już się rozpoczęły, ponieważ było pierwsze czytanie w komisji. Pęk powiedział, że praca nad tym projektem została zawieszona "ze względu na brak znajomości treści noty skierowanej przez rząd polski do rządu niemieckiego". Teraz ta nota jest dostępna w określonym trybie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i każdy senator może się z nią zapoznać - powiedział Pęk.

Dodał, że z notą zapoznali się tylko senatorowie PiS. Nie rozumiemy tutaj znowu, dlaczego debata jest zamrożona (...). Oczekuję przeprowadzenia demokratycznej debaty w Senacie - mówił Pęk.

Odpowiedź Grodzkiego

Reklama

Odpowiadając senatorowi PiS, marszałek Grodzki (KO) powiedział, że obecnie dyskusja na temat wprowadzenia pod obrady projektu uchwały ws. Jana Pawła II jest bezprzedmiotowa. Wniosek w kwestii uchwały (dot.) Jana Pawła II, dyskusja nad nim dzisiaj jest bezprzedmiotowa, ponieważ procedura nie została wszczęta - oświadczył marszałek Senatu.

Przypomniał, że to Senat ustanowił rok 2020 rokiem Jana Pawła II, że to Senat w styczniu 2021 roku podjął uchwałę na zakończenie roku Jana Pawła II, w którym wyraził uznanie, cześć i chwałę dla wielkiego papieża Jana Pawła II.

Muszę zapewnić pana marszałka (Pęka), że dla mojego pokolenia Lech Wałęsa, Jan Paweł II, Ronald Reagan, a w tle Zbigniew Brzeziński to są bohaterowie naszej wolności. I nikt tego nie kwestionuje, tak samo jak nikt nie kwestionuje faktu, że każdy pedofil, niezależnie czy nosi garnitur, sutannę, strój roboczy, strój wuefisty czy każdy inny, powinien być ukarany - powiedział Grodzki.

Jeżeli polski parlament będzie reagował na każdą próbę atakowania tej czy innej ważnej osoby przez tą czy inną stację, to byśmy nic innego tu nie robili tylko podejmowali uchwały w obronie czci - powiedział Grodzki.

Odnosząc się do projektu ws. zadośćuczynienia za szkody wyrządzone przez Niemcy w czasie II wojny światowej, powiedział, że to MSZ powinno dostarczyć notę przekazaną stronie niemieckiej do tajnej Kancelarii Senatu jako organu stojącego konstytucyjnie wyżej niż MSZ. I ten wyraz lekceważenia pań i panów senatorów został niezwykle źle odebrany i to jest jeden z powodów zatrzymania prac nad tą uchwałą - wyjaśnił Grodzki.

O to, czy uchwały zostaną rozpatrzone na tym posiedzeniu Senatu, pytany był Grodzki także przed rozpoczęciem posiedzenia Senatu; odpowiedział, że nie będą, ponieważ "one nie mają jeszcze nadanego biegu". Jak podkreślił, "taka jest wymowa" regulaminu Senatu, a konkretnie punktów 80 i 81.

Art. 80 regulaminu Senatu mówi m.in. o tym, że pierwsze czytanie przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia senatorom projektu ustawy, a zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu komisji w tej sprawie doręcza się wszystkim senatorom nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.

Pęk atakuje PO

Jeszcze przed konferencją marszałka Grodzkiego wpis na Twitterze umieścił wicemarszałek Pęk, który napisał, że "na Konwencie Seniorów w Senacie tylko przedstawiciele KP PiS byli za wprowadzeniem uchwały w obronie dobrego imienia Jana Pawła II do porządku obrad bieżącego posiedzenia". Moim zdaniem, uchwała nie pojawi się również na kolejnym posiedzeniu. Taka to demokracja w izbie PO - napisał Pęk.

9 marca br. Sejm przyjął uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, w której "zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież - św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii".

Uchwała została przyjęta po wyemitowanym w TVN 24 reportażu "Franciszkańska 3", dotyczącym tego, co metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży (lata 1964-1978). Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego. W reportażu pojawiły się wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

autor: Karol Kostrzewa, Sylwia Dąbkowska-Pożyczka