Cieplucha to szósty wiceminister w resorcie kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę. Marcin Warchoł, Michał Woś i Sebastian Kaleta pełnią funkcje sekretarzy stanu w MS. Z kolei Marcin Romanowski, Katarzyna Frydrych, a teraz także Piotr Cieplucha są podsekretarzami stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Reklama

Kim jest Piotr Cieplucha?

Jak poinformował PAP resort sprawiedliwości, Piotr Cieplucha ma 33 lata i jest absolwentem administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył też studia podyplomowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej.

"Od listopada 2021 r. Piotr Cieplucha sprawował funkcję wicewojewody łódzkiego. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w działalności samorządowej i społecznej. Był m.in. dyrektorem Ośrodka Rozwojowo–Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu, a także doradcą wojewody łódzkiego. W latach 2017-2020 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej i przewodniczącego Rady Potrzeb Zdrowotnych Województwa Łódzkiego. Był też przewodniczącym Wojewódzkiej Rady ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi" - informuje MS.

W latach 2015-2016 Cieplucha pracował w gabinecie politycznym Ministra Sprawiedliwości. W latach 2013-2014 był asystentem Zbigniewa Ziobry, kiedy sprawował on mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Pracował też w Stowarzyszeniu "KATON" i był radnym Rady Osiedla Stary-Widzew w Łodzi.

Autor: Mateusz Mikowski