Wcześniej z funkcji wicepremierów prezydent odwołał szefa MON Mariusza Błaszczaka, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, Henryka Kowalczyka i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Jednocześnie powołał ich odpowiednio na stanowiska: ministra obrony narodowej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra członka Rady Ministrów oraz ministra aktywów państwowych.

Reklama

"Dziękuję za ponowną obecność w rządzie"

Dziękuję Jarosławowi Kaczyńskiemu za ponowną obecność w rządzie. Trzeba nadal realizować proces dostaw dla wojska. Bezpieczeństwo jest najważniejszym hasłem do końca tego roku - mówił podczas uroczystości prezydent Duda.

Jak powiedział, "w ciągu najbliższych miesięcy mogą wystąpić próby ingerencji w nasze procesy wyborcze ze strony jednego ze światowych mocarstw, które znajduje się niedaleko nas". - Stąd też konieczność intensyfikacji działań rządu i wszystkich władz RP - wyjaśnił.

Prezydent przypomniał, że wicepremier Kaczyński poprzednio w rządzie był twórcą i przewodniczącym rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa. - Wzmocnienie tego właśnie zakresu funkcjonowania Rady Ministrów, jaką jest dbanie o kwestie bezpieczeństwa, ma w tym momencie fundamentalne i absolutne znaczenie. Stąd ta decyzja o powrocie do rządu na urząd wicepremiera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest decyzją, z punktu widzenia bezpieczeństwa polskiego państwa, w moim osobistym przekonaniu jako prezydenta Rzeczypospolitej, absolutnie trafną i potrzebną. Dziękuję za to - powiedział Duda.

Prezydent życzył powodzenia nowemu wiceprezesowi Rady Ministrów oraz podziękował dotychczasowym wicepremierom za wykonywanie tej misji. Podkreślił przy tym, że pozostają oni w Radzie Ministrów. Dodał, że ograniczenie ich dodatkowych obowiązków w związku z bezpośrednim wsparciem premiera Morawieckiego pozwoli na realizacje dodatkowych zadań, w tym udział w kampanii wyborczej.

Gros zadań, które do tej pory spoczywały na rządzie w zakresach, którymi panowie na co dzień się zajmujecie, śmiało można powiedzieć, że została już zrealizowana - ocenił prezydent.

Reklama

"Panie Premierze Jarosławie Kaczyński - witamy ponownie"

Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że zmiany w rządzie są "gwarancją skutecznej realizacji naszego planu budowy bogatej i bezpiecznej Polski przyszłości". "Panie Premierze Jarosławie Kaczyński - witamy ponownie w Kancelaria Premiera" - napisał szef rządu.

"Dziś w składzie Rady Ministrów nastąpiły istotne zmiany, które są gwarancją skutecznej realizacji naszego planu budowy bogatej i bezpiecznej Polski przyszłości. Polski, która rozwija się równomiernie. Polski, która naprawia zaniedbania ostatnich 30 lat. Polski, która realizuje prawdziwy testament Solidarności" - napisał premier Morawiecki.

To powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 r. zrezygnował z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Jarosław Kaczyński kierował od października 2020 r.

Jak mówił wcześniej Jacek Sasin, "rola prezesa Kaczyńskiego w rządzie będzie inna niż w poprzednim okresie, kiedy pełnił funkcję wicepremiera". - Wtedy miał jedno, główne zadanie: wzmocnienie obronności państwa, przygotowanie i przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny - przypomniał. - Teraz będzie koordynował wszystkie prace rządowe. Stąd taki znak, że będzie jedynym wiceprezesem Rady Ministrów czy realnym wicepremierem - dodał.